I 2016 gikk Komplett inn i mobiltelefonimarkedet. Med Komplett Mobil gikk netthandel-konsernet, som selger alt fra elektronikk, bildeler og kosmetikk, inn i mobiltelefonimarkedet.

Selskapet fikk inn Haakon Dyrnes (51) i sjefsstolen. Han er en ringrev i mobilbransjen med tidligere toppsjef-stilling i Tele2 Norge og har blant annet bakgrunn i Telenor.

– Jeg begynte 15. august i 2016 i Komplett Mobil. Da startet vi satsingen, sier Dyrnes.

Økte 20 ganger

I oppstartsåret omsatte Komplett Mobil noen få millioner. I fjor økte driftsinntektene med over 20 ganger til over 70 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med veksten, sier Dyrnes.

Mens selskapet i 2016 tapte over to kroner per omsatte krone, var fjorårets tap 35 øre per krone som kom inn i selskapet.

– Det er i tråd med planene. Vi er en utfordrer til de store mobiloperatørene Telenor og Telia med innovative prisplaner og tjenester og trenger en kritisk masse for å gå i pluss, sier Dyrnes.

«Veldig effektive»

Komplett Mobil opplyste ved påsketider at selskapet hadde 50.000 kunder.

– Hvor stor er en kritisk masse?

– Vi bør ha nærmere 100.000 kunder for å få lønnsomhet. Selv da må man drifte meget effektivt. Og vi er veldig effektive med lave driftskostnader. Men vi har for dårlig bruttomargin. Grossistregimet i mobilmarkedet er vanskelig. Vår største utgift er nettleien vi betaler til Telenor. Den er betydelig og var i fjor på 72 millioner kroner. Det er like mye som vi omsatte i hele i fjor, sier Dyrnes.

Kompletts mobilsjef er svært kritisk til prisnivået Telenor tilbyr nettleietagerne.

– Vi opplever nå at telemyndighetene vil regulere Telenor strengere på grunn dårlig konkurranse i mobilmarkedet. Det er viktig at det ikke blir med praten. Det er jo de små mobilselskapene som er innovative og tilbyr nye tjenester som kundene omfavner, sier Dyrnes.

«Rundt 2019»

Komplett Mobil har siden oppstartsfasen i 2016 tapt egenkapitalen på 5,6 millioner, «og fått tilført konsernbidrag på 25,3 millioner kroner», slås det fast i årsrapporten.

Dyrnes tror selskapet går driftsmessig i balanse i neste år.

– I år skal vi doble omsetningen sammenlignet med fjoråret.

– Og resultatet da?

– Med større kundemasse og de positive signalene fra myndighetene om regulering av Telenor, går bruttomarginen i riktig retning sakte, men sikkert. Markedet er utfordrende, men vi opplever at vi mottas godt og markerer oss veldig positivt i forbrukertester.

– Når vil Komplett Mobil gå i balanse?

– Med den veksten vi har nå, vil det være naturlig rundt 2019, sier Dyrnes.(Vilkår)