Siden høsten 2018 har det stormet mot kinesiske Huawei. Selskapet har måttet tåle anklager om at det har tette bånd til kinesiske myndigheter og at det er lovpålagt å dele etterretningsinformasjon med Kina. Selskapet er derfor utestengt fra å selge mobilnett-komponenter i enkelte land, og i mai forbød president Trump amerikanske selskaper å handle med Huawei.

Også i Norge har selskapet møtt motstand. Noen, deriblant PST, mener det er utrygt å slippe kinesiske selskaper inn i vår kritiske infrastruktur.

– Verden er mer åpen og globalisert enn før. Det muliggjør også slike situasjoner som den vi står i nå, hvor en kampanje i ett land får globale ringvirkninger, sier administrerende direktør Lucas Tan i Huawei Technologies i Norge.

Han sier selskapet følger opp både sine norske kunder og myndighetene, men at avgjørelsen om de blir valgt som leverandør til 5G-nettene, er ute av deres hender.

– Vi vil strekke oss så langt vi kan for å skape tillit, både overfor operatørkunder og myndigheter. Kundene våre kjenner oss og stoler på oss, vi kan bare håpe de ser forbi det som foregår av kampanjer mot oss i andre land, sier Tan.

Positivt i Europa

Tidligere denne måneden sa imidlertid USAs president Donald Trump at han kunne være villig til å endre på Huaweis status dersom Kina jenker seg i handelskrigen og han får forsikringer fra kinesiske myndigheter om at selskapet ikke driver etterretning for Kina.

– Vi tror at de siste utspillene fra Trump gjør at folk forstår at dette ikke handler om teknologi og sikkerhet, men om politikk. Flere steder i Europa er utviklingen veldig positiv for oss nå, sier Tan.

Han understreker at han har full tillit til det norske systemet.

– Norge har et godt næringsliv som får handle fritt, så vi føler oss trygge på en rettferdig behandling her når operatørene skal velge sine leverandører, sier Tan.

Uendret i Norge

Ifølge den norske sikkerhetsloven har Norge anledning til å utestenge leverandører til norske mobilnett dersom sikkerhetsrisikoen vurderes som høy. I hovedsak er det opp til operatørene selv å gjøre denne risikovurderingen. Hittil er ingen begrensninger innført.

Både Telenor og Telia bruker i dag Huawei-utstyr i deler av nettene sine. Telenor har 14.000 basestasjoner med utstyr fra Huawei.

– Huawei er en viktig partner for oss, og vi har gode erfaringer med samarbeidet. Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål rundt hvilke konsekvenser den pågående situasjonen i USA har for oss og våre kunder. Vi jobber med å få avklaringer rundt situasjonen sammen med resten av bransjen, skriver kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor i en epost til DN.

Telenor har inngått avtaler med Ericsson og Nokia som sammen skal levere en modernisering av kjernen i mobilnettet i Norge, men de har ennå ikke valgt leverandører til 5G-radionettet, altså basestasjoner og antenner.

– Når vi skal velge leverandører til 5G-radionett i Norge, vil dette bli gjort basert på norske lover og forskrifter, krav fra myndighetene og Telenors egne vurderinger av forsvarlig sikkerhet samt teknologiske, funksjonelle og kommersielle forhold. Disse standardene er fulgt uavhengig av hvilke land leverandørene kommer fra, skriver Knudsen i eposten.

Heller ikke Telia har snudd etter forbudet i USA.

– Vi følger selvsagt med på det som skjer, og opererer til enhver tid innenfor de lover, regler og rammevilkår som er i Norge og internasjonalt. Vi samarbeider med veldig mange leverandører som inngår i byggingen av vår samfunnskritiske infrastruktur. Som vi har bekreftet tidligere er blant annet både Ericsson og Huawei våre samarbeidspartnere og leverandører, skriver kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i en epost til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.