17. juli kjøpte Telia transportnettselskapet TDC Norge som eier bredbånds- og kabel-tv-selskapet Get for 21 milliarder kroner.

Kjøpet gjør at Telia blir en fullverdig konkurrent til Telenor i Norge.

– Vi har vært tydelig på at det å bli en fulltjenesteleverandør med mobil, tv og bredbånd er noe vi vil, sa konsernsjef Johan Dennelind i Telia til DN i forbindelse med oppkjøpet.

«Problematisk»

Konkurransetilsynet har bedt en rekke selskaper om å få deres syn på Telias oppkjøp av Get. Ice, som bygger et nytt landsdekkende mobilnett, advarer Konkurransetilsynet å godkjenne Telias gigantkjøp.

– Det er en stor omfattende og kompleks avtale som griper inn på mange arenaer innenfor telekomsektoren. Både i sum og i enkeltfaktorer oppfatter vi kjøpet som problematisk. En sammenslutning mellom Telia og TDC Norge og Get vil svekke konkurransen i det norske markedet. Resultatet blir en ytterligere forsterkning av det norske teleduopolet mellom Telenor og Telia, sier Helgaker.

I brevet til Konkurransetilsynet skriver Ice at foretakssammenslutningen vil «kunne begrense konkurransen i mobilmarkedet».

«Må hindre duopoler»

Helgaker understreker at Telias kjøp innebærer at det blir færre aktører av transportnett. TDC er en av de få aktører utenom Telenor som har et omfattende transportnett.

– Samtidig har Get fiber og tilgang til sluttkunder med bredbånd- og tv-tilbud. Get har installert infrastruktur i en rekke borettslag og sameier som kan utnyttes ved utbygging av mobilmaster for innføring av neste generasjons mobilsystem 5G. For øvrig er Get også en av de få grossistaktørene i mobilmarkedet, sier Helgaker.

Men er det ikke en fordel at det kommer en aktør som kan ta opp kampen mot Telenors enerådende rolle på nesten samtlige teleområder i Norge?

– Nei. For at kundene skal få enda bedre og billigere produkter må man sørge for å få økt konkurranse og hindre at det oppstår duopoler.

– Så Ice vender tommelen ned for Telias kjøp av TDC Norge og Get?

– Ja, og her har Konkurransetilsynet en stor og viktig jobb foran seg. Det er viktig at tilsynet forstår innvirkningen dette kjøpet har for den norske telekombransjen, sier Helgaker.

Frykter subsidiering

Broadnett, som leverer bredbånds- og telekommunikasjonstjenester, er også negativ til Telias oppkjøp.

«Når Telia etter en foretakssammenslutning kan tilby et bredere spekter av tjenester ved at konsernets eksisterende mobiltilbud utvides med tv og fast bredbånd til private og bedriftskunder, er det etter Broadnetts syn en fare for at Telia kan velge å kryssubsidiere tilbudet av bredbånd ved å sette ned mobilprisen», skriver selskapet i et brev til Konkurransetilsynet.

Kabeltv- og bredbåndsselskapet Altibox peker på det samme med at oppkjøpet «. vil Telia sammen med Telenor stå i en særstilling (duopol) med mulighet for å tilby og bundle en rekke tjenester», heter i brevet fra selskapet til Konkurransetilsynet.

Telias hovedkonkurrent, Telenor, mener Telias oppkjøp ikke vil få store konsekvenser på markedet.

«Telenor vil oppleve sterk konkurranse fra Telia også etter foretakssammenslutningen», skriver Telenor til tilsynet.

– Vi har en god dialog med Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.
– Vi har en god dialog med Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia har tro på at myndighetene vil godkjenne oppkjøpet.

– Vi har en god dialog med Konkurransetilsynet og er trygge på at sammenslåingen vil være bra for konkurransen og utfordre den dominerende aktøren i telemarkedet i Norge, sier Lunde.

«Stor og viktig sak»

Konkurransetilsynet har henvendt seg til rundt 40 aktører for å få opplysninger hva konkurrenter og kunder mener om Telias oppkjøp av TDC Norge og Get.

– Dette er en stor og viktig sak for norske forbrukere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
– Dette er en stor og viktig sak for norske forbrukere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Dette er en stor og viktig sak for norske forbrukere. Dersom oppkjøpet vurderes å skade konkurransen i markedet på bekostning av forbrukerne kan Konkurransetilsynet forby transaksjonen, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Han understreker at Konkurransetilsynet har frist til 5. oktober å avgjøre om Telias oppkjøp kan godkjennes, eller om saken krever videre undersøkelser.

– Hvis vi mener foretakssammenslutningen mellom selskapene kan være et problem for konkurransen i markedet, har vi en frist på ytterligere 45 virkedager med å gi et nytt varsel til partene, sier Nese.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her hopper de i Trollveggen
Ulovligheter bør skje om natten. Også denne. Vi har kløvet opp baksiden av Trollveggen i mørket, og har ved toppen sett solen gnistre i horisonten, bade det ellers dystre fjellmassivet i gyllengult lys. Klokken er fem på morgenen.
02:18
Publisert: