– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i de påstandene som fremlegges av Konkurransetilsynet. Er helt uenig i deres vurdering, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge om Konkurransetilsynets varsel om å gi Telenor en bot på 906 millioner kroner.

Onsdag morgen varslet Konkurransetilsynet Telenor om en bot på 906 millioner kroner. Tilsynet mener Telenor har misbrukt sin dominerende stilling og lagt hindringer i veien for etablering av et konkurrerende tredje mobilnett.

 Etter Konkurransetilsynets foreløpig vurdering har Telenor misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010–2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det daværende tredje mobilnettet i fare som Network Norway utførte sammen med Tele2.

«Satt ut av spill»

Svendsen reagerer på at boten gjelder i tidsperioden 2010 til 2014 hvor hun mener konkurransen i det norske mobilmarkedet ble hardere. 

 – Hvis man ser på mobilmarkedet i Norge fra 2010 til 2014 vokste One Call og Network Norway sterkt. Og i desember i 2013 klarte telemyndighetene hindre grobunn for utbygging av tredjemobil nettet ved at eieren Tele2 ikke fikk lisens gjennom en lukket auksjonsform. Da ble selskapet satt ut av spill. Jeg klarer ikke å se at vi har hindret konkurransen i mobilmarkedet, sier Svendsen.

Tele2 Norge ble et halvt år etter lisens-auksjonen kjøpt av Telia for over fire milliarder kroner.

«Det skal vi bevise»

Svendsen understreker at ledelsen i Telenor skal bruke tiden frem til 1. mars 2017 å komme med et utfyllende svar til Konkurransetilsynet.

Hun legger til at det er ikke botens sum som opptar henne.

– Botens størrelse er på et ukjent høyt nivå i Norge. Men mere enn den varslede boten, er vi opptatt av å vise at vi ikke har gjort noe ulovlig. Det skal vi bevise.

 Avtalene med Network Norway og de andre aktørene ble inngått i 2010. Da var Ragnar Kårhus toppsjef i Telenor Norge.

– Berit Svendsen ble administrerende direktør i Telenor Norge i 2011, sier Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Kårhus ville ikke gi noen kommentar om saken ifølge kommunikasjonsavdelingen i Telenor.

«Strengeste i Europa»

Svendsen understreker at det norske mobilmarkedet er gjennomregulert.

– Det norske mobilmarkedet er det strengeste regulerte i hele Europa foruten om Kypros. Nå flyttes de store grossistavtalene over til Telia. Nå flyttes Phonero fra vårt nett til Telias nett etter Telias kjøp av Phonero. Tidligere har Ice inngått en grossistavtale med Telia. Vi har noen mindre aktører som er leietagere hos oss.

Svendsen legger til at hun frykter ikke at Eftas overvåkningsorgan, Esa, vil komme med en tilsvarende bot. Esa undersøker om Telenor har misbrukt sin dominerende stilling som har ført til marginskvis overfor konkurrentene.

-Vi mener vi ikke har gjort noe galt i den saken, sier Svendsen som opplyser at hun har orientert konsernsjef Sigve Brekke om saken.

– Vi er vant til å stå i vanskelige saker. Det er en del av hverdagen, men i denne saken kjenner vi oss ikke igjen.

«Går utover forbrukerne»

Nå bygger Ice et nytt mobilnett i Norge. Administrerende direktør Eivind Helgaker i selskapet tror Konkurransetilsynet varsel om bot til Telenor, er positivt for forbrukerne.

– Dette handler definitivt om konkurransen i det norske mobilmarkedet. Dersom Telenor har misbrukt sin dominerende stilling, har det gått utover norske mobilforbrukere og bedrifter som sitter igjen med en større mobilregning. At myndighetene reagerer så hardt mot et eventuelt brudd, sier vi på som positivt sier Helgaker.

Han legger til at det i dag er et mobilduopol i Norge hvor Telenor og Telia er de eneste selskapene som har et landsdekkende mobilnett – enn så lenge.

– Snart vil vi skru på vårt mobilnett, sier Helgaker.

«Skadet konkurransen»

Direktør for samfunnskontakt Øyvind Husby i Get, som eies av TDC, er sterk kritisk til Telenors rolle i det norske mobilmarkedet.

– Vi har hele tiden hevdet at Telenor har hatt en adferd som har skadet konkurransen i mobilmarkedet. Det har vi påpekt en rekke ganger overfor myndigheten. Vi er derfor ikke overrasket over Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon om å gi Telenor en bot på 906 millioner kroner, sier Husby.

 Han peker på at botens størrelse viser alvoret i saken.

– Den reflekterer de skadene som har skjedd. Vi opplever at det er spesielt tre forhold som Telenor skader det norske mobilmarkedet med: for høye priser, eksklusivitet og innlåsende mekanismer som hindrer Telenor ekstra konkurranse, samt bruk av kampanje og skjulte priser som myndighetene ikke fanger opp, sier Husby.

TDC og Get har rundt 60.000 mobilkunder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.