– Vi har funnet det bevist at selskapet har misbrukt sin dominerende posisjon i det norske markedet i perioden 2010 til 2014, sa konkurransedirektør Lars Sørgard på Konkurransetilsynets pressekonferanse torsdag morgen.

Det er Telenors opptreden knyttet til konkurrentenes utbygging av mobilnett i Norge som gjør at Konkurransetilsynet ilegger det største gebyret de noensinne har ilagt for brudd på konkurransereglene, 788 millioner kroner.

– Vi er uenig i at vi har brutt konkurranseloven, uttaler Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en børsmelding fra selskapet.

I meldingen påpeker Telenor at vedtaket kan klages inn for Konkurranseklagenemnda og domstolene. Klagefristen er seks måneder.

– Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.
– Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen. (Foto: Fartein Rudjord)

– Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, uttaler Svendsen.

Mener Telenor bevisst bremset utbygging

Det var Telenors konkurrenter Tele2 sammen med Network Norway som i 2007 startet byggingen av et nytt mobilnett, som et alternativ til Telenors og Telias mobilnett.

– Norge er ett av få europeiske markeder som kun har to nasjonale mobilnett. Fraværet av et tredje mobilnett i Norge er en viktig grunn til at det har vært mangel på konkurranse i det norske mobilmarkedet, sier konkurransedirektør Sørgard.

Mens byggingen av det tredje mobilnettet pågikk, leide Network Norway tilgang til Telenors mobilnett i områder hvor det tredje nettet ikke var ferdigbygget.

Så, fra 2010, endret Telenor leievilkårene. Det er disse prisendringene Konkurransetilsynet mener brøt med konkurransereglene, ved at Telenor reduserte prisen for selve bruken av Telenors eget nett samtidig som Telenor innførte en avgift som økte med antallet kunder. Denne avgiften måtte Network Norway betale uansett økt bruk av eget nett, noe som fjernet incentiver til å fortsette utbyggingen av nettet.

Interne eposter offentliggjort

Tilsynet viste på pressekonferansen utdrag fra to interne Telenor-eposter der strategien bak de nye vilkårene ble diskutert.

"Trolig vil Network Norway med denne avtalen neppe bygge en dekning som overskrider 40-50 prosent", het det i en av de interne epostene.

I den samme eposten ble det også påpekt at de nye vilkårene i tillegg til å redusere utbyggingen også kunne øke det langsiktige behovet konkurrentene ville ha for å leie kapasitet i Telenors nettverk.

"Siden vi allerede har en avtale ned Network Norway som effektivt begrenser incentivene til videre utbygging er det ikke ønskelig å inngå en avtale med Tele2 som gir dem vesentlig sterkere utbyggingsinsentiver", stod det i en annen av de interne epostene Konkurransetilsynet viste frem.

- Vi mener at denne strategien har vært forankret i toppledelsen i Telenor, sa konkurransedirektør Lars Sørgard under pressekonferansen.

- Vi har konkludert med at dette er en alvorlig overtredelse av konkurranselovgivingen, la han til.

Varslet gebyr på 906 mill.

I desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan Esa en razzia i Telenors hovedkvarter på Fornebu på jakt etter dokumenter, korrespondanse, avtaler og strategidokumenter.

Representanter fra Konkurransetilsynet og Esa ble værende på Fornebu i 14 dager, og etterforskningen har siden pågått i en årrekke.

I 2016 varslet Konkurransetilsynet et gebyr på 900 millioner kroner fordi de mente Telenor hindret etableringen av et tredje mobilnettverk. I november samme år ga tilsynet varsel om et foreløpig vedtak om en bot på 906 millioner kroner for misbruk sin dominerende stilling i mobilmarkedet.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sa konkurransedirektør Lars Sørgard da.

Etter varselet har det vært brevveksling mellom tilsynet og Telenor, som førte til at tilsynet gikk bort fra sitt syn på ett av punktene de tidligere mente brøt med konkurransereglene, som gjaldt Telenors avtaler om eksklusivitet. (Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: