Antall konflikter om bruddgebyrer i mobilbransjen har økt kraftig de siste årene, og mange kunder føler seg villedet, urimelig behandlet eller låst til en leverandør som ikke leverer. Det viser DNs gjennomgåelse av en stadig voksende saksbunke hos Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon.