Chili Mobil var første ute med et mobilabonnement uten en månedlig kvote på inkludert mobildata i Norge. Denne uken fulgte Telia opp med et tilsvarende abonnement i privatmarkedet.

Forbrukertilsynet sier nå at begge disse abonnementene er villedende markedsføring.

Abonnenter hos Chili Mobil må sende en sms til operatøren dersom de overskrider en dagsgrense på 5 GB mobildata. Telias kunder må finne seg i å få hastigheten kraftig strupet dersom de går over 40 GB mobildata i løpet av en kalendermåned.

– Det har vært stor etterspørsel fra forbrukerne om mobilabonnement med ubegrenset data, og forbrukerne velger ofte abonnement basert på mengde inkludert data. Da må det komme tydelig frem hva avtalen innebærer, slik at man ikke blir lurt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Endrer vilkårene

Forbrukertilsynet mener at begge selskaper gir inntrykk av at mobildata kan brukes fritt i de to abonnementene, noe som ikke stemmer.

– Mobiltilbyderne kjemper om kundene ved å tilby mest mulig mobildata, og vi må derfor sette noen premisser på hva selskapene kan si i markedsføringen sin, sier Haugseth.

Chili Mobil får i tillegg kritikk for det Forbrukertilsynet mener er uklare avtalevilkår.

– Slike uklare vilkår gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå hva abonnementet som Chili markedsfører som «fritt» rent faktisk innebærer. Vilkår av denne typen er ulovlig etter markedsføringsloven, sier Haugseth.

Chili Mobil har allerede signalisert overfor tilsynet at de vil endre vilkårene sine for å overholde reglene.

– Vi skal være klare i vår kommunikasjon av vilkårene i abonnementet slik at ingen føler seg villedet. Men samtidig vil vi få frem at antallet abonnenter som når dagsgrensen er ubetydelig, rundt en halv prosent. Vi mener derfor begrensningen ikke er vesentlig nok til å påvirke forbrukernes valg av abonnement, slik Markedsføringsloven åpner for, skriver Lars Ryen Mill, daglig leder i Chili Mobil til DN i en e-post.

Telia får kritikk for at hastigheten strupes så mye for de kundene som overskrider grensen på 40 GB per måned. Tilsynet skriver i sitt brev til Telia at 3 mbits hastighet ikke vil gi kundene en opplevelse av at bruken er fri, når forventet hastighet i dagens mobilnett er vesentlig høyere. Ifølge målingstjenesten Ookla ligger en norsk mobildatatilkobling i snitt på 65 mbits, mer en 20 ganger raskere enn Telias reduserte hastighet.

– Vi har mottatt brevet og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for å finne ut hva som eventuelt bør endres. Vi registrerer at de mener at dette ikke er «ubegrenset datatrafikk», men det er mulig det er noen misforståelser her mellom hva som er datatrafikk og hva som er hastighet, skriver kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia i en sms til DN.

Telia sier responsen fra kundene ikke tyder på misforståelser.

– Vi opplever ikke å ha fått særlige reaksjoner på uklarheter i hva Telia X er og hvordan det fungerer. Tvert i mot har vi fått svært mye positivt, så fra vår side ser vi ikke at vi trenger å gjøre noen større endringer. Hvis vi kan være tydeligere på noen områder så skal vi selvsagt se på dette, skriver Telia i en e-post til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.