I dag bruker Norges to største mobiloperatører kun den kinesiske telekomprodusenten Huaweis baseutstyr til 4G i Norge. En av regjeringens rådgivere for myndighetenes vurdering av sikkerhetsutfordringene i de norske mobilnettene, Olav Lysne, mener operatørene bør benytte minst to leverandører ved nettutbygging.

– I Lysne 1-utvalget ga vi uttrykk for at vi bør ha en kontrollert heterogenitet innen telekommunikasjon ved bruk av forskjellige leverandører, sier Lysne.

Han er direktør for Simula Metropolitan og professor ved Universitetet i Oslo. Lysne har ledet to av de viktigste utvalgene som har sett på Norges nasjonale sikkerhet, og han har skrevet boken «The Huawei and Snowden Questions».

I DN uttalte han nylig at det er vanskelig for en mobiloperatør å finne ut om en telekomprodusent har hentet ut noe fra et selskaps mobilnett.

Bør man av sikkerhetsmessige årsaker i Norge boikotte Huawei og eventuelt andre kinesiske nettverksleverandører?

– Både i Lysne I-utvalget og i den boken jeg har skrevet, har jeg argumentert for å håndtere dette problemet gjennom diversitet, slik at ingen enkeltleverandører alene er avgjørende for at vi har en infrastruktur som er trygg, undersreker Lysne.

Kinesisk skyteskive

Ledelsen i de norske mobiloperatørene har hatt møter med myndighetene om trusselen vedrørende spionasje i mobilnettene blant annet i forbindelse med utbygging av neste generasjons mobilnettsystem, 5G.

De to desidert største mobiloperatørene i landet, Telenor og Telia, som kontrollerer over 90 prosent av markedet, har satset tungt på å bruke utstyr fra Huawei blant annet til utbygging av 4G-nettet.

Flere land, som USA, Canada og Australia, vurderer å utestenge den kinesiske telekomprodusenten Huawei som følge av mulighetene for kinesisk spionasje.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bedt myndighetene om nøye å vurdere Huaweis rolle i utbyggingen av det nye 5G-nettet i Norge, fordi Kina og Russland ble fremhevet som de største trusselaktørene mot Norge.

Bytting av basestasjoner

Forsker Ravishankar Borgaonkar ved Sintef Digital uttalte til DN i helgen at det er to måter å bygge 5G på.

– Enten som et frittstående nett med egne basestasjoner og eget kjernenett. Den andre måten er å la 5G-basestasjoner bruke eksisterende 4G-infrastruktur og kjernenett.

Den siste løsningen innebærer at 5G-nettet bygges videre på 4G-nettet. Hvis en leverandør skal utestenges fra 5G-nettet, må den også ut av dagens 4G-infrastruktur.

Telenor og Telia Norge risikerer å måtte skifte opptil 14.000 basestasjoner dersom myndighetene utestenger Huawei. Det kan koste milliarder og forsinke 5G-utbyggingen.

Bare de siste tre-fire årene har Telenor investert totalt fire milliarder hvert år i Norge. Rundt halvparten av beløpet er investert i mobilnettet.

«Helt riktig»

Lysne bekrefter Sintef-forskerens uttalelser.

– Det er helt riktig. Utstyret fra de forskjellige telekomleverandørene snakker ikke alltid like godt sammen. Da blir det lettere for en operatør å ha samme leverandør på 4G og 5G. De aller fleste operatørene vil unngå å ha 5G-antenne og 4G antenne på samme stativ, sier Lysne.

Professoren mener ledelsen i mobiloperatørene visste da de valgte 4G-leverandør, at de ville komme til å velge samme telekomprodusent til 5G utbyggingen.

– Den situasjonen så de nok for seg og var klar over. En mobiloperatør ønsker generelt å være friest mulig ved valg av leverandør, mens leverandøren vil gjøre det vanskeligst for kunden å bytte dem ut.

For å minimalisere faren, for eksempel knyttet til spionasje, mener Lysne operatørene bør ha flere nettverksleverandører.

– Kan det bli aktuelt å dele landet i soner ved eksempelvis at mobiloperatørene benytter én nettverksleverandør i Nord-Norge og en annen i resten av landet?

– Ja, det er en av flere mulige løsninger, sier Lysne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det finnes bare gründere og kvinnelige gründere
Språkviter fastslår at en type gründer ikke eksisterer i norske aviser
01:36 Min
Publisert: