– Vi er bekymret for at Telenor nå kan utnytte dommen overfor andre nettleietagere slik at det vil gå ut over konkurransen i mobilmarkedet, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia om utfallet i Borgarting lagmannsrett.

Konflikten mellom Telenor og Telia startet med Tele2 Norge. Sistnevnte selskap ble den store taperen i den store frekvensauksjonen i desember 2013. Den gjorde det umulig for Tele2 å bygge 4G-nett i Norge.

Tele2 Norge inngikk våren 2014 en leieavtale med Telenor om bruk av Telenors nett. Avtalen, som ville gi Telenor en halv milliard i leieinntekter i året, hadde en rekke klausuler om blant annet oppsigelse under avtaleperioden.

Men noen måneder senere kjøpte Telia opp Tele2 Norge og fikk grønt lys av Konkurransetilsynet på nyåret 2015.

Vant i første runde

Vinteren 2015 startet flyttingen av 600.000 Tele2-kunder fra Telenors nett til Telias mobilnett. Telenors ledelse var ikke fornøyd da Telia ikke ville betale hele fakturasummen etter masseflyttingen av Tele2-kundene, og krevde at Telia skulle betale 35 millioner kroner.

Telia tok til motmæle og var uenig i at det skulle betale for opptil et helt kvartal dersom det flyttet en Tele2-kunde fra Telenors nett i midten av en måned. I et forsøk på å komme til en avtale tilbød Telia å komme motparten i møte med et beløp.

I februar 2017 gikk Telia nærmest seirende ut i mobilkonflikten med Telenor. Asker og Bærum tingrett la seg på Telias forlikstilbud til Telenor og dømte Telia til å betale 11,8 millioner kroner.

Taper ble vinner

Telenor anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett gitt Telenor en knusende seier.

I dommen understrekes det at til tross for at Telia fikk «støtte i vurderingene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og at Telia delvis fikk støtte i tingretten, er etter lagmannsrettens syn ikke tilstrekkelig i en sak av denne karakter med et slikt partsforhold».

Telias forlikstilbud forut for tingrettens dom mener lagmannsretten ikke får noen betydning.

– Vi mener utfallet av saken er svært uheldig for konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.
– Vi mener utfallet av saken er svært uheldig for konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

«Med det resultat lagmannsretten har kommet til, har Telenor vunnet saken», går det frem i dommen som dømmer Telia til å betale 34,9 millioner kroner samt sakskostnader på i overkant av to millioner kroner.

Telenor er meget fornøyd med den nye dommen.

– Saken går helt tilbake til 2015, og vi er glade for endelig å ha fått denne konklusjonen. Dommen er klar på at avtalen mellom Tele2 og Telenor var gyldig og skulle tolkes i henhold til Telenors påstand, sier Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge.

«Fullstendig uenig»

Ledelsen i Telia er både skuffet og bekymret over dommen og dens eventuelle konsekvenser.

– Vi registrerer at lagmannsretten er fullstendig uenig med tingretten og vurderingen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kom frem til i saken. Vi mener utfallet av saken er svært uheldig for konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

Han understreker at dommen kan føre til at aktører som leier nettilgang til Telenor kan ende med å betale for nettleie når de ikke benytter nettet lenger.

– Faktum er at vi blir pålagt å betale Telenor for å leie nettet i en lengre periode etter at våre kunder ble overført til oss og benyttet vårt nett, sier Lunde.

Han viser til at en selv om en Telia-kunde var ute av Telenors nett 5. januar 2015, så har Telia blitt pålagt å betale nettleie for denne kunden frem til 1. april samme år.

– Vi er bekymret for at Telenor kan utnytte dette overfor andre nettleietagere slik at det går utover konkurransen i markedet. Dette bør Nkom ta innover seg når de vurderer reguleringen av Telenor som den dominerende aktøren i Norge, sier Lunde.

– Så dere ble overrasket over dommen?

– Ja, i og med at lagmannsretten kom til en helt annen konklusjon enn tingretten og Nkom i denne saken.

– Vurderer dere å anke til Høyesterett?

– Vi går nå gjennom dommen, og vil vurdere våre ankemuligheter, sier Lunde.

Avdelingsdirektør Irene Åmot i Nkom understreker at de ikke har fått lest dommen ennå.

– Vi vil sette oss inn i dommen, og undersøke om den har relevans for oss, sier Åmot.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kjetil Wiedswang: De har kjempet mot juleshoppingen siden 1992, med lite hell
DNs politiske julekalender | Luke 14: Kjøpefri jul?
01:21
Publisert: