I dag må Konkurransetilsynet ta en beslutning om å godkjenne mobiloppkjøpet eller varsle at tilsynet trenger mer tid for å vurdere de konkurransemessige virkningene.