Nylig kunngjorde Høyesterett at Telenors anke i en dom fra Borgarting lagmannsrett ikke ville bli behandlet. Dermed blir dommen fra november 2019 hvor Telenor er dømt for prisdiskriminering mot tidligere konkurrent TDC Norge stående. Sistnevnte selskap er i dag eid av Telia.

– Telenor tapte i alle rettsinstanser i den saken; tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, sier Telia-advokat Frode Lillebakken.

Telenor ville ha tilbake over 16 millioner kroner selskapet ble pålagt av staten å betale til TDC etter at selskapet fikk en dårligere nettleie-avtale enn det Telenor ga til Network Norway.

«Telenor ønsket Høyesteretts vurdering av dette sakskomplekset av hensyn til behovet for forutsigbar regulering og håndheving av regelverket. Vi tar til etterretning at anken som relaterte seg til spørsmålet om diskriminering ikke kom inn for Høyesterett», skriver David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge, i en epost.

Han legger til at det andre spørsmålet saken reiste, var om det var hjemmel i ekomloven for et pålegg om tilbakebetaling til TDC.

«På dette punktet ga Borgarting lagmannsrett i fjor høst støtte til Telenor», skriver Fidjeland.

Telia-advokat Frode Lillebakken
Telia-advokat Frode Lillebakken (Foto: Elin Høyland)

Telia mener at dommen fra lagmannsretten kan skape presedens fremover.

– Disse avklaringene er egentlige ganske selvsagte. Men om ikke annet så setter disse avklaringene en endelig stopper for Telenors vranglære gjennom en årrekke hva gjelder ikke-diskriminerings prinsippet, sier Lillebakken.

Han påpeker at Telenor også tapte penger på å ta saken til retten.

– Telenor er dømt til å betale alle saksomkostningen på til sammen 2,4 millioner kroner, sier Telia-advokat Lillebakken.

Telenor stevner Telia

Nå er en ny erstatningssak på vei inn i rettsapparatet. Telenor krever erstatning av Telia og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for mislighold av tilgangsavtale og gyldigheten av et forvaltningsvedtak fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Igjen er det en avtale mellom Telenor og TDC Norge som partene strides om.

«Bakgrunnen for dette søksmålet er at TDC – nå Telia – har brutt en tidligere avtale med Telenor og påført Telenor et tap, og dette økonomiske tapet krever Telenor erstattet», skriver kommunikasjonssjef Fidjeland i Telenor i en epost.

TDC hadde siden 2005 hatt en avtale om leie av Telenors mobilnett. Høsten 2016 meddelte TDC Norge at avtaleforholdet med Telenor skulle avsluttes og at TDC i stedet ville bruke Telias mobilnett.

Partene er uenig når flyttingen av TDC`s mobilkunder fra Telenor til Telias nett kunne starte og avslutte. Nkom stoppet avtalen som Telenor krevde at TDC skulle inngå i forbindelse med skifte av mobilnett. Staten har senere ansett at Nkoms vedtak er delvis ugyldig.

«Avhengig av informasjon»

Telenor mener at TDC startet flytteprosessen av sine mobilkunder til Telias nett tidligere enn det avtalen ga åpning for.

«Telenor har derfor fremsatt krav om erstatning for tapt inntekt under avtalen som følge av dette avtalebruddet», skriver Fidjeland.

Telias advokat mener Telenor må sannsynliggjøre et økonomisk tap fordi flyttingen av TDCs mobilkunder tok lang tid.

– At flyttingen av TDCs mobilkunder fra Telenors nett til Telias nett tok tid, utgjorde isolert sett en ulempe for TDC. Leieprisene i Telia var jo lavere enn i Telenors nett. Dermed tapte TDC penger, desto lengre TDCs kunder benyttet Telenors mobilnett, sier Lillebakken.

Telenor har ikke fremsatt noe eksakt erstatningsbeløp.

«I denne saken er vi avhengig av informasjon fra motparten for å kalkulere erstatningsbeløpet, og vi kan derfor ikke opplyse om dette», skriver Fidjeland.

Telias advokat mener derimot at Telenors standardavtale om nettleie hindrer en effektiv konkurranse i mobilsektoren.

– Når en mobilaktør bytter bruk av mobilnett, trenger selskapet tid for å gjøre det ordentlig. Slik Telenor tolker regelverket vanskeliggjør det konkurransen i mobilmarkedet, sier Lillebakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.