Konsernsjef Sigve Brekke er den rette til å lede Telenor. Det har et enstemmig styre i Telenor samlet seg om, ifølge en pressemelding fra telekomkonsernet tirsdag kveld. 

Styret i Telenor har vært samlet til et to dager langt styremøte i selskapets lokaler på Fornebu i Bærum mandag og tirsdag denne uken. 

Brekke er den rette

Telenor skriver i meldingen at et enstemmig styre har fastholdt sin tillit til konsernsjef Sigve Brekke. 

«Etter styrets oppfatning er Brekke den rette til å lede Telenors arbeid med å implementere den nye strategien. Media har i den senere tid referert til saker fra Sigve Brekkes tid som leder for Telenor i Asia. Disse sakene er tidligere ferdigbehandlet av styret», heter det i meldingen.

Styreleder Gunn Wærsted i Telenor vil tirsdag kveld ikke gi ytterligere kommentarer til DN. Hun viser til en planlagt pressekonferanse onsdag klokken 11.00.

– Gunn Wærsted fortsetter som styreleder i Telenor, sier kommunikasjonssjef Glenn Mandelid til DN tirsdag kveld. 

Resten av styret fortsetter også, bekrefter Mandelid. 

Heller ikke Telenor-sjef Sigve Brekke ville kommentere saken overfor DN tirsdag kveld, og henviser til onsdagens pressekonferanse.

Konflikt

Det er en svært betent konflikt på toppen av Telenor: Mellom Telenors styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke, og mellom styreleder Wærsted og resten av styret.

Situasjonen toppet seg i høst. Da gikk Wærsted til Brekke og ba ham om å gå av, som DN skrev forrige onsdag.

Formålet med samtalen skal ha vært å få Brekke til å slutte som konsernsjef. DN har forstått at Wærsted i samtalen med Brekke forsøkte å få ham med på en ordning der han skulle fratre i enighet med styret.

Alvorlige saker

Bakgrunnen for at Wærsted ville kvitte seg med Brekke, var som DN tidligere har skrevet alvorlige saker fra konsernsjefens fortid i Telenor. 

Men Brekke ville ikke gå av frivillig etter samtalen med styrelederen.

Hans stilling som Telenor-sjef ble dermed tatt opp til behandling i styret nok en gang. I dette styremøtet ble det holdt en votering på om man skulle ensidig gjøre et styrevedtak om konsernsjefens stilling, nærmest sagt gi ham sparken, eller om man heller skulle fortsette diskusjonene.

I denne avstemningen stemte Gunn Wærsted for å ta en endelig beslutning om at Brekke måtte gå, mens de ti andre styremedlemmene stemte for å fortsette diskusjonene.

Slik DN forstår det er det ulike syn på om Wærsted gikk ut over mandatet hun hadde fått fra styret i samtalen med Brekke. Selv om styret ga ryggdekning til at Wærsted skulle snakke med Brekke om stillingen hans, blir det påpekt at nye momenter kan endre et mandat.

Da saken ble satt på spissen i styret, og spørsmålet var om man skulle gi Brekke sparken, mente ti styremedlemmer at det var å dra det for langt. 

 DN har fått opplyst at næringsminister Monica Mæland er blitt holdt informert om prosessen rundt Brekkes stilling som konsernsjef fra styreleder Wærsted.

– Det er ikke riktig at det har vært utøvd press fra departementet i denne saken, sa Gunn Wærsted til DN lørdag.

«Ulike synspunkter»

I meldingen tirsdag kveld peker styret på at det de siste månedene har hatt flere komplekse saker til behandling. Blant annet dreier dette seg om strategi, virksomhetsstyring og compliance. 

«Det har vært ulike synspunkter innad i styret på de forskjellige temaene», heter det i meldingen.  

Styret understreker at det enstemmig har samlet seg om at det fremover vil ha full oppmerksomhet rundt videreutviklingen av selskapet.

«Styret og administrasjonen har konkludert på selskapets strategiske retning mot 2020».

I meldingen understrekes det at Telenor det siste året har hatt spesiell oppmerksomhet på å forbedre styring og oppfølging av virksomheten i de ulike markedene.

«Telenor opererer i flere utfordrende markeder og må også i fremtiden håndtere risiko knyttet til korrupsjon og etisk forretningsdrift. Styret og administrasjonen forsterker derfor ytterligere det forebyggende arbeidet, samt utviklingen av gode systemer for å avdekke og løse saker som oppstår», heter det i meldingen.

Sponset omstridte elitesoldater

Mandag denne uken avslørte DN at styret i løpet av høsten behandlet en meget delikat sak knyttet til teleselskapets virksomhet i Bangladesh. Saken har vært sentral i Telenor-styrets vurdering av Sigve Brekkes stilling.

På styrets bord har det ligget flere saker med bekreftede utbetalinger fra Telenors datterselskap Grameenphone til militæret og politiets spesialstyrker Rapid Action Battalion i Bangladesh.

Elitesoldatene i Rapid Action Battalion (RAB) beskyldes av menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch for å drive med tortur, kidnapping og annen voldsutøvelse mot religiøse og politiske motstandere av myndighetene. RAB har avvist anklagene.

Telenors internrevisjon avdekket i mai i år at 11 av 250 sponsoravtaler i Grameenphone i Bangladesh var i strid med selskapets interne regler, får DN opplyst. Telenor betegner selv avtalene som «uakseptable».

Telenor bekreftet DNs opplysninger i en pressemelding mandag kveld.

«De aktuelle sponsoratene er ikke tildelt i samsvar med konsernets regler og skulle ikke vært tildelt. Dette er uakseptabelt», skriver Telenor.

Sentrale i diskusjonen

Etter det DN forstår har forholdene i Bangladesh vært sentrale i diskusjonen knyttet til Telenor-sjef Sigve Brekkes stilling, i flere runder.

Brekke var, som Asia-direktør, styreleder i Grameenphone fra 2008 til han tiltrådte som konsernsjef i Telenor i august i fjor.

Ifølge DNs opplysninger avdekket Telenors internrevisjon allerede i 2013 at Grameenphone hadde sponset et idrettsarrangement med tilknytning til det bangladeshiske forsvaret. Dette var ett av flere sponsorater i strid med Telenors interne regler.

Sigve Brekke, som da var leder for Telenor i Asia og styreleder i Grameenphone, ble informert om saken fra Telenors internrevisjon den gangen. Grameenphone forsøkte å rydde opp, det skal blant annet ha blitt laget nye retningslinjer for sponsorater og en egen komité fikk ansvaret for å godkjenne sponsoravtaler.

Men oppryddingen som ble iverksatt da Sigve Brekke var styreleder hindret ikke nye overtramp.

Ifølge DNs opplysninger har Telenor konkludert med at saken burde vært fulgt tettere opp etter 2013. Dette bekreftes også av Telenor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.