Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet i vinter Telenor at selskapet, gjennom merkevarene Telenor og Talkmore, hadde brutt bestemmelsen om «winback», som betyr å vinne tilbake mobilkunder.

Tirsdag opplyser Nkom at den ulovlige praksisen for å vinne tilbake mobilkunder har fortsatt og pålegger Telenor endring av praksis. Samtidig varsler myndigheten at Telenor får en bot på syv millioner kroner.

Forbud

I desember 2016 ble forbud mot winback tatt inn i ekomregelverket. Denne bestemmelsen innebærer at kunder som bytter mobilselskap ikke skal utsettes for markedsføring fra det selskapet som forlates. Dette er gjeldende i perioden abonnementet flyttes, men også i en periode på 14 dager etter at abonnementet er aktivt.

Nkom mener Telenor, gjennom merkevarene Telenor og Talkmore, har tatt kontakt med kunder som har sagt opp sitt abonnement på denne måten, og at selskapet i flere tilfeller har lykkes med å få kunden tilbake.

– Det er viktig at utfordrere i det norske mobilmarkedet ikke skal hindres i å bygge opp en kundemasse av konkurrenter som bryter lovverket, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Telenor fikk et varsel om vedtak i januar. Siden dette mener Nkom at selskapet har fortsatt med å vinne tilbake mobilkunder på ulovlig vis.

– I tillegg anser Nkom at måten Talkmore tidligere har ringt opp kunder på også bryter med forbudet mot winback. Telenor har nå mottatt endelig vedtak om å stanse praksisen, og Nkom varsler samtidig et overtredelsesgebyr på syv millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Overrasket

Telenor opplyser at selskapet har vært opptatt av å ha avklarende dialog med Nkom i saken.

– Vi mener lojalt å ha justert ordlyden i farvelmeldingene våre i tråd med Nkoms varsel om pålegg om retting. I Telenors kommentarer til Nkoms varsel ba vi om tilbakemelding dersom Nkom skulle mene at våre justeringer ikke var i tråd med varselet, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor til DN.

– Telenor oppfatter at vi har løpende dialog med Nkom og er overrasket over at saken har tatt en ny vending. Nå vil vi gå grundig gjennom Nkoms pålegg og gi våre kommentarer til pålegget innen fristen, sier han.

Telenor vil om få dager komme med en tilbakemelding til pålegget, og Krokan opplyser også at selskapet har stanset utsendelse av meldinger Nkom mener er ulovlige mens saksbehandlingen pågår.

Stanset sms-utsendelse

Administrerende direktør Camilla Amundsen i Talkmore mener å ha hatt en god dialog med Nkom siden varslet kom i januar.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Vi har vært lojale i forhold til Nkoms brev og endret ordlyd. Vi mener vi har vært innenfor de retningslinjene som gjelder, og er sånn sett overrasket over den vendingen dette har tatt, sier Amundsen.

– Da vi nå fikk en ny henvendelse fra Nkom stanset vi sms-utsendelse umiddelbart. Nå ser vi frem til å gå grundig gjennom saken, sier hun.

– På høy tid

En av konkurrentene som har vært oppgitt over Telenor og Talkmores fremgangsmåte er administrerende direktør Eivind Helgaker i Ice. Han mener det var på tide at Nkom tar grep.

– Jeg synes det er på høy tid. Dette forbudet har vært gjeldende i et og et halvt år, og at man nå konkluderer med at Telenor driver med ulovligheter, det synes jeg er altfor sent, sier han.

Helgaker mener imidlertid at boten på syv millioner kroner er for lav.

– Når man får så lave bøter som det er foreslått nå, på syv millioner kroner, og man i halvannet år har fått herje alene med «winback», viser bare at dette har vært en svært lønnsom handling for Telenor. Boten burde vært høyere og kommet tidligere. I tillegg er det vi som har tapt penger, ikke staten som nå henter inn en ubetydelig bot fra en av de to store duopolistene, sier han.

Ice-sjefen er fornøyd med at Nkom nå griper inn, men mener at Telenor har påført Ice og resten av bransjen et tap som de ikke blir kompensert for.

– Vi må nå vurderer hvordan vi skal gå videre med saken nå som myndighetene endelig har konkludert med at Telenor har drevet med systematisk juks, understreker Helgaker. (Vilkår)

Lei av eiere som ikke plukker opp etter hunden
Vil registrere alle hunders DNA, teste all hundebæsj og deretter sende bøter til eierne. Denne saken ble først omtalt i avisen Budstikka.
02:33
Publisert: