Beslutning går hardest utover it-avdelingen i Telenor der 60 ansatte blir overtallige.

EL og IT i Telenor har påpekt ovenfor bedriften at det vil ta tid før man får full effekt av tiltak som er igangsatt, og at størrelsen på uttaket kan være for høyt og kommer for tidlig. Hvorvidt alle endringer gir den besparelse og behov for reduksjoner som Telenor Norge planlegger er usikkert.

Foreslåtte endringer vil gi økt arbeidspress på gjenværende ansatte som kan resultere i økt sykefravær. Samtidig vil risikoen for feil eller manglende utførelse øke betraktelig.

Telenor bør sikre gode og trygge arbeidsforhold, hvor utviklingsmuligheter for den enkelte er ei god investering.

– Vi frykter at nedbemanningen gir dårligere kontroll over arbeidssituasjonen i de berørte enhetene og at dette vil forplante seg til resten av organisasjonen. Stadige omstillinger som følge av nye oppgaver kan skape rollekonflikter og økt usikkerhet for dem som blir igjen, noe som vil påvirke arbeidsmiljøet negativt, sier Kosom Alexsander Skaale, hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge.(Vilkår)

Slik så det ut på rentebordet i Swedbank tirsdag morgen
Tone Lunde Bakker, Norgessjef i Swedbank forklarer hva som skjer i det børsen åpner tirsdag morgen.
00:49
Publisert: