EU har gitt teleselskapet Telenor ansvaret for å koordinere et nytt europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt som har som mål å øke bruken av 5G i Europa, ifølge en pressemelding fra selskapet onsdag.

Prosjektet består av 23 partnere fra operatørsiden, akademia og leverandørindustrien, og har en økonomisk ramme på 20 millioner euro over tre år.

Hensikten med prosjektet er blant annet å utforske innovative løsninger for ulike industrisektorer som for eksempel e-helse, shipping og transport, skriver Telenor.(Vilkår)