Klokken ti over ti i går kveld kom meldingen om at Telenor ønsket å selge 90 millioner aksjer i mobilselskapet Veon Ltd, som tidligere gikk under navnet Vimpelcom. Kun fire timer senere kom meldingen om at salget var gjennomført og at Telenor får nær 2,9 milliarder kroner for aksjene.

– Med denne transaksjonen har vi fullført vårt nedsalg i Veon, i tråd med våre strategiske ambisjoner om å forenkle porteføljen og fokusere på verdiskaping gjennom våre kjernevirksomheter, sier finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup i Telenor ifølge en pressemelding torsdag morgen.

Salget av aksjene ble gjennomført gjennom en salgsprosess der prisen ble fastsatt til 4,15 dollar per aksje. Dette gir Telenor et totalt proveny fra salget på 365 millioner dollar, tilsvarende nær 2,9 milliarder kroner, med dagens dollarkurs.

Har fått nær 16 milliarder for aksjene

Aksjene Telenor nå har solgt utgjør 5,1 prosent av aksjene i Veon Ltd. Transaksjonen forventes gjennomført rundt 25. september og pengene fra salget vil inngå i Telenors kontantstrømsoppstilling for tredje kvartal 2017.

– Utbyttene mottatt fra Veon overstiger våre samlede investeringer i selskapet. I tillegg har nedsalget sikret oss et netto proveny på totalt rundt 2 milliarder dollar, sier Rostrup i pressemeldingen.

Med dagens valutakurs utgjør dette nettoprovenyet nær 16 milliarder kroner.

Etter dagens salg eier Telenor nær 257 millioner aksjer i Veon, tilsvarende rundt 14,6 prosent av selskapet. Men disse aksjene forventer Telenor at vil bli benyttet som oppgjør for et treårige obligasjonslån som forfaller i 2019. Dette obligasjonslånet er på én milliard dollar og kan gjøres opp med Veon-aksjer.

Veon er notert både på Euronext-børsen i Amsterdam og på Nasdaq i New York

Startet nedsalget etter korrupsjonsskandale

Like etter at Sigve Brekke ble Telenor-sjef for litt over to år siden, besluttet han å sette eierposten i Vimpelcom på salgslisten.

Telenor har siden slutten av 1990-tallet vært storaksjonær i mobilselskapet. Eierskapet har imidlertid vært preget av konflikter med den andre storeieren, den russiske oligarken Mikhail Fridmans investeringsselskap som i dag heter Letter­One.

Etterforskningen av korrupsjonsmistanker i Vimpelcom gjorde imidlertid salgsprosessen vanskelig for Telenor. Brekke var tydelig på at etterforskningen måtte avsluttes før Telenor kunne forvente å få solgt aksjene.

Erkjente bestikkelser

Vimpelcom erkjente i februar i fjor at selskapet har betalt store beløp i bestikkelser til presidentdatter Gulnara Karimova for å få innpass i mobilmarkedet i Usbekistan. Selskapet vedtok en bot på 795 millioner dollar (6,8 milliarder kroner) til amerikanske og nederlandske myndigheter. Etter Vimpelcom-forliket startet Telenor salgsprosessen.

Opprinnelig kontrollerte Telenor 33 prosent av aksjene og 43 prosent av stemmene i Vimpelcom. Telenor solgte rundt 164 millioner Veon-aksjer i september i fjor og rundt 70 millioner aksjer i april 2017. Etter dagens planlagte nedsalg av 90 millioner aksjer vil Telenors aksjer utgjøre i underkant av 15 prosent av de utestående aksjene i Veon(Vilkår)

Verdens beste digitale penn og papir
DN har testet norske Remarkable, «nettbrettet» for dem som elsker penn og papir
00:58
Publisert: