Telenor la onsdag morgen frem resultater for fjerde kvartal 2017.

Det viste et driftsresultat før avskrivninger og andre poster (ebitda) på 11,84 milliarder, i tråd med analytikernes forventninger på 11,87 milliarder kroner.

Telenor varsler også i en egen melding at styret i Telenor foreslår et utbytte på 8,10 kroner per aksje. Det er det høyeste utbyttet Telenor noen gang har levert til sine aksjonærer.

Totalt betyr det utbyttebetalinger på 12,2 milliarder kroner.

Utbyttene deles ut i to transjer på 4,20 kroner per aksje og 3,90 kroner per aksje i henholdsvis mai og november i år.

– Solide resultater

Inntektene til Telenor økte fra 31,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016 til 32,1 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, også det i tråd med analytikernes forventninger.

– Telenor leverer solide resultater for 2017. Våre strategiske prioriteringer, godt arbeid på tvers av selskapet samt ytterligere effektiviseringstiltak gir resultater. Vi nådde våre finansielle mål og rapporterte sterke finansielle resultater, med en prosent organisk inntekstvekst og kostnadsreduksjoner på 1,6 milliarder kroner. Dette bidro til økt lønnsomhet og en kontantstrøm på 25 milliarder kroner, sier konsernsjef Sigve Brekke i en melding.

Sterkt press

Et svært godt tredje kvartal har lagt et stort press på Telenor-ledelsen for fjorårets siste kvartal. Forrige kvartal leverte selskapet en rekordhøy ebitda-margin på 42,2 prosent, blant annet som følge av store kostnadskutt.

Estimater TDN Finans har innhentet fra 11 meglerhus for Telenors fjerdekvartalstall, viser at de i snitt forventet en omsetning på 32.068 millioner kroner og et ordinært driftsresultat på 6461 millioner kroner.

Telenor-aksjen har på ett år steget over 40 prosent. Analytikerne er uenig om Telenor-aksjen skal opp eller ned.

Mens Pareto vender tommelen ned med et kursmål på 143 kroner – et fall på over 20 prosent – som følge av hardere konkurranse i Myanmar og i det norske mobilmarkedet, har DNB Markets skrudd opp kursmålet fra 186 kroner til 220 kroner per aksje. DNB Markets mener at store kostnadsreduksjoner vil være med å bidra til at Telenor øker den operasjonelle kontantstrømmen fra 20 milliarder i 2016 til 39 milliarder i 2020.

Opp og ned i Asia

Flere av Telenors mobilvirksomheter i Asia leverte tall før konserntallene ble lagt frem. I Thailand gikk Telenors virksomhet Dtac i fjerde kvartal litt bedre enn ventet, mens mobilselskapet Grameenphone i Bangladesh leverte litt dårligere tall.

Telenors Dtac fikk et driftsresultat før avskrivninger og andre poster (ebitda) på 1938 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, mot 1599 millioner kroner i samme periode året før.

På forhånd var det ventet en justert ebitda på 1793 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Direkt.

Dtac mistet 460.000 kunder de tre siste månedene i 2017 og hadde ved årsskiftet 22,6 millioner kunder.

I Bangladesh fortsetter kundetilstrømmingen. I fjerde kvartal fikk selskapet nesten 1,5 millioner flere kunder og hadde ved årsslutt 65,3 millioner kunder.

Grameenphone fikk en ebitda før andre poster på 1876 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Analytikerne ventet justert ebitda på 1904 millioner kroner i kvartalet.

I Malaysia fik Telenor-selskapet Digi en ebitda før andre poster på 1435 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, mot 1440 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet mistet 106.000 kunder i fjerde kvartal og hadde 11,7 millioner kunder ved årsskiftet.(Vilkår)

Dette flyet vil Flyviking-gründeren erobre Nord-Norge med – igjen
Ola Giæver har funnet en flymodell i Sveits og vil tilbake på kortbanenettet.
00:55
Publisert: