Telenor har slitt med å få tak i nye mobilfrekvenser i Thailand for datterselskapet Dtac. For ett og et halvt år siden kastet Dtac kortene under auksjonen av 4G-lisenser. Telenor-selskapet sa takk for seg da prisen steg over 17 milliarder baht – tilsvarende 4,25 milliarder kroner. Vinnerne måtte ut med nesten fire ganger så mye.

I neste år mister Dtac 70 prosent av sine frekvenser. Da går to av selskapets tre frekvenser ut på dato.