I perioden 2008 til 2012 skal Telenor ha misbrukt sin markedsposisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at konkurrentene ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare pc-er, ifølge Eftas overvåkningsorgan Esa

De konkluderer med at denne praksisen var i strid med EØS-konkurranseregler.

Konkurransedirektør Gjermund Mathisen i Esa sier til DN at han er engstelig på vegne av norske forbrukere etter gigantboten.

– Vi er bekymret for norske forbrukere. Når Telenor hindrer konkurransen på denne måten og gjør det umulig for utfordrerne å tjene penger i dette markedet, får ikke norske forbrukere nyte godt av nye aktører som kanskje kunne ha forbedret tilbudet og presset ned prisene. Her taper forbrukerne. Det kan ikke være bra at en dominerende aktør holder konkurransen nede på den måten, sier Mathisen.

Telenors ledelse er ikke enig i Esa-direktørens uttalelser.

- Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen, det er og var stor konkurranse i det norske mobilmarkedet, skriver administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge i en epost til DN.

– Norge sakket akterut

Konkurransedirektøren understreker at i perioden der Telenor ble etterforsket, fra 2008 til 2012, var mobildata i ferd med å ta av.

– Betyr dette at Norge og norske forbrukere har gått glipp av utviklingen innen mobildata?

– Vi så i 2008 til 2012 at Norge lå bak nabolandene i mobildatabruk og i utbredelsen av abonnement på mobilt bredbånd. Norge sakket akterut i disse årene, og norske forbrukere fikk ikke nyte godt av den samme utviklingen som forbrukerne i nabolandene, svarer Mathisen.

Telenor varsler at de vil anke vedtaket.

– Vi er forbauset over konklusjonen og botens størrelse, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge til DN.

– Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i Efta-domstolen, sier Furberg.

Telenor må i løpet av to måneder leverer anken til Efta-domstolen, som er første og siste instans. Før dommen faller, trolig i løpet av neste år, vil det avholdes en muntlig høring med Telenor og Esa før Efta-domstolen konkluderer.

Razzia på Fornebu

Saken går tilbake til en razzia i Telenors lokaler på Fornebu i 2012. Esa tok selv initiativet til etterforskningen og avviser at det er en klagesak.

– Hva er grunnen til at etterforskningen har vart i åtte år?

– Det er viktig for oss å sikre at vi har kommet til riktig konklusjon. Det er en sak med mye data, bevis og fakta som tar tid å undersøke. Saksbehandlingstiden er ikke uvanlige i denne typen saker, svarer Mathisen.

I det endelige vedtaket er alle forhold frafalt med unntak av det som omhandler marginskvis.

– Vi mener at saken er alvorlig og ilegger Telenor den høyeste boten vi noen gang har gitt. Denne overtredelsen består i at Telenor har priset slik at de som var avhengig av å kjøpe grossisttilgang fra Telenor for å selge videre, måtte betale en høyere pris til Telenor enn det forbrukerne måtte betale. Dette utgjør det vi kaller en marginskvis og det er en alvorlig overtredelse av konkurransereglene, sier Mathisen.

– Det er Telenor som rår over prisingen. Det er ingen tilfeldighet at grossistkundene fikk en høyere pris, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.