I syv år har det europeiske overvåkningsorganet Esa etterforsket Telenor for både marginskvis og binding på abonnementsnivå for bedriftskunder. Nå legges det siste sporet dødt.

– Vi kommer ikke til noen konklusjon. Det betyr at vi stanser etterforskningen og velger å ikke fullføre den. Vi har valgt å prioritere og gå videre med den andre delen av saken som handler om marginskvis, sier ESA-direktør Gjermund Mathisen til DN.

– Gjør man det fordi man ikke har funnet noe ulovlig eller på grunn av ressurser?

Gjermund Mathisen.
Gjermund Mathisen. (Foto: Fartein Rudjord)

– Vi kommer ikke til noen konklusjon på hvorvidt det er blitt gjort noe galt eller ei. Prioritering har alltid til dels med ressurser å gjøre. Det er spørsmål om hvor mye ressurser man kan bruke på hva, sier Mathisen.

Etterforskningen som nå avsluttes gjaldt avgifter som Telenor krevde fra bedriftskunder som ønsket seg ut av kontrakter, og andre klausuler knyttet til avtalebrudd.

Esa påpeker imidlertid at organet vil holde praksisen på dette området under tett oppsyn.

En eventuell bot kan bli mindre

– Telenor har hele tiden ment at våre avtaler om dette har vært lovlige, og er tilfredse med at den delen av saken er avsluttet hos Esa, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge, i en pressemelding.

Esa har varslet en bot til Telenor, men tilsynet går ikke ut med størrelser på varslede bøter. Mathisen sier imidlertid at en eventuell bot vil bli mindre nå som man bare følger et spor.

– Det er selvfølgelig sånn at hvis Telenor skulle få et gebyr for en overtredelse i stedet for to, så er det naturlig at gebyret for den ene overtredelsen vil være lavere enn den samlede for to, sier han, og understreker at man ennå ikke har konkludert i om Telenor faktisk har begått overtredelser.

Ytterligere bevis i det andre sporet

Esa skriver i en pressemelding at det samtidig har fått ytterligere bevis for at Telenor misbrukte sin dominerende stilling.

Esa la frem de nye bevisene for Telenor i et brev på mandag.

– Dette er et formelt steg i etterforskningen der Esa informerer de involverte partene skriftlig om ytterligere påstander og bevis som understøtter anklagene brakt mot dem, skriver Esa i meldingen.

Telenor mener det nye varselet tilsier at det Esa etterforsker er mindre omfattende enn tidligere antatt.

– Vårt inntrykk er at denne delen av saken i all hovedsak tilsvarer det varsel Esa ga i 2016, bortsett fra at ESAs undersøkelser tilsier at det påståtte problemet er mindre omfattende enn de opprinnelig antok, sier Ragnhild Mathisen i Telenor.

Fikk bot på 788 mill. av Konkurransetilsynet

Esa og Konkurransetilsynet var i 2012 på razzia i Telenors lokaler.

I fjor sommer ila Konkurransetilsynet Telenor en bot på 788 millioner kroner. Esa går aldri ut med størrelser på bøtene de varsler, men tidligere saker har ofte endt med at boten blir større i Brussel.

Telenor-saken er den mest omfattende saken Esa har jobbet med. Det sa Gjermund Mathisen til DN i fjor sommer.

Esas absolutt øvre grense for bøter er ti prosent av selskapets totale omsetning. Som tommelfingerregel bruker Esa siste hele regnskapsår året før etterforskningen for å avgjøre boten. Telenor omsatte i 2011 for 98,5 milliarder kroner. I verste fall risikerer Telenor en bot på inntil 10 milliarder kroner hvis Esa kommer frem til at Telenor har brutt konkurransereglene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.