– Telenor må være veldig bevisst på konkurransereglene, sier direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet

For to år siden ble Telenor ilagt en bot på 778 millioner kroner fra Konkurransetilsynet for å ha misbrukt sin dominerende stilling da Network Norway og Tele2 bygget et nytt norsk mobilnett. Telenor klaget på vedtaket. Saken skal opp til behandling i Gulating lagmannsrett i januar neste år.

– Det er hittil det største gebyret vi noensinne har gitt, sier Sørgard.