Gulating lagmannsrett konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg.

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort. Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Gebyrets størrelse gjenspeiler at Telenor har en betydelig omsetning i markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Det var i 2018 at Konkurransetilsynet ga Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Prøvde å begrense utbygging av mobilnett

Fra 2007 startet Network Norway byggingen av et tredje mobilnett sammen med Tele2. I utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget.

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven. Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften måtte Network Norway fortsette å betale til Telenor selv om de økte bruken av eget nett.

– Telenors endrede leievilkår reduserte incentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje. Konkurransetilsynet er tilfreds med at dette er tydeliggjort og vektlagt i dommen fra lagmannsretten, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Heidar Larsen.

Lagmannsretten stadfester at Telenor hadde en dominerende stilling i perioden 2010-2014, da misbruket fant sted.

– Skuffet over dommen

Telenor skriver en pressemelding at selskapet hele tiden har ment at avtalen med Network Norway ga økt konkurranse til fordel for kundene.

Telenor klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda, som traff sitt vedtak i juni 2019. Nemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak, med dissens – to mot én. Telenor brakte konkurransemyndighetenes vedtak inn for domstolen.

– Telenor er skuffet over dommen. Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.