Telenors ferske årsrapport for 2019 viser at nok en Telenor-topp har forlatt telegiganten med millioner i sluttpakke. Det var i september i fjor det ble kjent at mangeårig Telenor-topp Morten Karlsen Sørby (60) slutter i Telenor for «å søke nye muligheter innen styrearbeid og for å jobbe med ventureselskap og foretak innen privat eierkapital», het det i en diskré pressemelding der hans avgang ble annonserte.

Han var på det tidspunkt konserndirektør med ansvar for Skandinavia, men sluttet før det ble valgt en leder for Telenors nye nordiske forretningsområde som også inkluderer Finland etter oppkjøpet av teleoperatøren dna i fjor vår. Finnen Jukka Leinonen tiltrådte som leder for det nordiske forretningsområdet i november.

Lang fartstid

Morten Karlsen Sørby hadde 26 års fartstid i Telenor da han sluttet i september, i 15 av dem var han en del av Telenors konsernledelse. Han har hatt mange ulike roller i Telenor gjennom årene, både som norgessjef og leder for virksomheten i Asia, men har også ledet Telenor gjennom mange av endringsprosessene konsernet har vært igjennom.

Karlsen Sørby har lenge vært blant de best betalte lederne i Telenor nest etter konsernsjef Sigve Brekke. Han fikk i fjor utbetalt en grunnlønn på 3,1 millioner kroner frem til han sluttet 30. september, hvilket skulle tilsvare en årslønn på nær 4,2 millioner kroner. Inkludert sluttpakke på 7,1 millioner, andre incentivordninger og pensjonsgodtgjørelse, fikk Karlsen Sørby utbetalt totalt 13,4 millioner kroner fra Telenor i fjor.

Den avtroppede Telenor-toppen satt også på en betydelig portefølje av Telenor-aksjer da han sluttet. Han var ved inngangen til 2019 registrert med 93.101 Telenor-aksjer, det står ikke årsrapporten hvor mange aksjer han satt på ved utgangen av 2019.

Berit Svendsen fikk mindre

Til sammenligning fikk tidligere norgessjef Berit Svendsen med seg 6,8 millioner i sluttpakke da hun høsten 2018 brått sluttet i Telenor etter en lang og offentlig konflikt med Telenors konsernsjef Sigve Brekke om hvilke oppgaver hun skulle ha i telegiganten. Svendsen hadde da fartstid på 30 år i konsernet. Hun hadde fastlønn på 2,1 millioner frem til hun sluttet i september 2018. Inkludert pensjonsgodtgjørelser og andre ytelser fikk Svendsen totalt utbetalt 11,4 millioner kroner fra Telenor i 2018.

Konsernsjef Sigve Brekke er fortsatt den med høyest lønn i Telenor, og hadde i fjor en grunnlønn på 6,6 millioner kroner. Inkludert andre godtgjørelser og opptjent pensjon, fikk han totalt 14,6 millioner kroner i godtgjørelser for 2019.

Staten kontrollerer

Staten eier 54,7 prosent av Telenor, inkluderer man Folketrygdfondets aksjer, kontrollerer staten 59,8 prosent. I Næringsdepartementets «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» fremgår det at sluttpakke eller lønn i oppsigelsestid ikke bør overstige 12 månedslønner.

– Eventuelle sluttvederlag til medlemmer av konsernledelsen er i tråd med statens regulativ og Telenor sin standard policy og praksis, og naturligvis kjønnsnøytrale. De to sluttavtalene har de samme betingelser, hvor differansen i totalbeløp stammer fra forskjeller i fastlønn og pensjonskostnad. Utover det ønsker vi ikke å kommentere ytterligere hvilke elementer som er med i totalvurderingen og detaljene i løsningen partene kommer frem til, sier informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor om de to sluttavtalene.

Statens retningslinjer sier videre: «Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for­holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.