Telenors gamle kobbersentral på Fagerborg i Oslo huser en mengde av kabler og kobbertråder som fortsatt benyttes til kommunikasjon. Nå skal de bort.

– Inne i hver av disse grønne kablene finnes det 100 abonnenter, sier Tom Holli, eiendomssjef i Telenor Infra.

For nesten 100 år siden ble bygget på Fagerborg oppført for å installere en automatisk telefonsentral som koblet opp 23.000