Onsdag kveld kom meldingen fra Konkurranseklagenemnda: Telenor slipper ikke unna gigantboten på 788 millioner kroner.

– Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnden, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig. Nå skal vi gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Konklusjonen fra klagenemnda kommer ett år etter at Telenor fikk den historiske høye boten på 788 millioner kroner for brudd på konkurranserettsreglene. Boten fra Konkurransetilsynet overgikk alle tidligere bøter ilagt i Norge for konkurranserettsbrudd.

Nemnden delte seg 2–1 om vedtaket. Mindretallet, førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, mente det ikke var grunnlag for å konkludere med at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling. Flertallet besto av professorene Tore Lunde og Jan Yngve Sand.

Lederen i Konkurranseklagenemnda, advokaten Karin Fløistad, trakk seg tidligere i år fra behandlingen av Telenors bot, etter at Telenor hadde innsigelser fordi advokatfirmaet hun er partner i, Simonsen Vogt Wiig, har konkurrenten Telia på klientlisten.

Klaget

Det ferske vedtaket kommer av at Telenor klaget boten inn for Konkurranseklagenemnda.

Det var Telenors opptreden knyttet til konkurrentenes utbygging av et mobilnett i Norge, et nett som skulle bli et alternativ til Telenors og Telias mobilnett, som var bakgrunnen for boten. Underveis i byggingen av det tredje mobilnettet, leide Network Norway tilgang til Telenors mobilnett i områder hvor det tredje nettet ikke var ferdigbygget.

Så, fra 2010, endret Telenor leievilkårene. Det er disse prisendringene Konkurransetilsynet mener brøt med konkurransereglene, ved at Telenor reduserte prisen for selve bruken av Telenors eget nett samtidig som Telenor innførte en avgift som økte med antallet kunder. Denne avgiften måtte Network Norway betale uansett økt bruk av eget nett, noe som fjernet incentiver til å fortsette utbyggingen av nettet.

– Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig. Telenor har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett. Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, sier Furberg i Telenor.

Hvis Telenor velger å ta Konkurranseklagenemndas vedtak inn for domstolene, vil rettssaken ikke gå via tingretten, men direkte inn for Gulating lagmannsrett.

«Bra for norske kunder»

Konkurransetilsynet er veldig fornøyde med det ferske vedtaket, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Jeg tror dette er et viktig signal fremover, særlig i telemarkedet. Telenor har en dominerende stilling, som det ble slått fast i dette vedtaket. Dominerende aktører har et særlig ansvar for å ikke begrense konkurransen.

– Hvis Telenor tar det innover seg, er det veldig bra for norske telekunder. Da vil nok Telenor være forsiktige med å gjøre slike handlinger fremover.

Interne eposter fra razzia

Saken har vært etterforsket i en årrekke, etter at Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan Esa gjennomførte en razzia i Telenors hovedkvarter på Fornebu på jakt etter dokumenter, korrespondanse, avtaler og strategidokumenter.

Flere interne Telenor-eposter skulle vise seg å få stor betydning for saken.

«Trolig vil Network Norway med denne avtalen neppe bygge en dekning som overskrider 40–50 prosent», het det i en av de interne epostene.

I den samme eposten ble det også påpekt at de nye vilkårene i tillegg til å redusere utbyggingen også kunne øke det langsiktige behovet konkurrentene ville ha for å leie kapasitet i Telenors nettverk.

«Siden vi allerede har en avtale ned Network Norway som effektivt begrenser incentivene til videre utbygging er det ikke ønskelig å inngå en avtale med Tele2 som gir dem vesentlig sterkere utbyggingsincentiver», sto det i en annen av de interne epostene Konkurransetilsynet viste frem.

– Vi mener at denne strategien har vært forankret i toppledelsen i Telenor, sa konkurransedirektør Lars Sørgard da Telenor-boten ble offentliggjort i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.