Alt har gått galt for Telenor i måleselskapet Cinclus. I 2010 ble det kjent at Telenor og Skagerak Energi tapte henholdsvis 1,1 milliarder kroner og 572 millioner kroner på prosjektet, der alle de 60 ansatte mistet jobben.

Daværende Cinlus-sjef Morten Tengs uttalte da at både kostnader, tid og risiko ble fullstendig feilvurdert. Blant annet ble prosjektet startet på et tidspunkt der Telenor trodde at en rekke land snart ville innføre et påbud om automatisk måleravlesning.

Åtte år etter prosjektet ble avsluttet, melder Telenor nå også om en skattesmell knyttet til selskapet. I rapporten for årets første kvartal kommer det frem at Telenor gjør en skatteavsetning på 194 millioner kroner knyttet til prosjektet Cinclus, etter en fersk avgjørelse fra skattemyndighetene. Den ville ikke godkjenne et nedskrevet tap knyttet til Cinclus, som Telenor mente det hadde rett på.

Leverte som ventet

Telenor hadde i årets første kvartal driftsinntekter på 27,1 milliarder kroner, ned fra 27,6 milliarder kroner i fjorårets første kvartal. Driftsresultatet endte på 5,8 milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 7,8 milliarder kroner.

Analytikerne forventet driftsinntekter på 27,7 milliarder kroner og et driftsresultat på 5,9 milliarder kroner. Det viser en oversikt fra TDN Direkt basert på ti analytikere.

– Jeg er fornøyd med starten på året, og hvordan vi forsetter å vokse og fornye oss. Vi fikk to millioner nye kunder i første kvartal, abonnements- og trafikkinntektene økte med én prosent og ebitda økte med ti prosent, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Telenor venter en organisk ebitda-vekst i år på mellom to og tre prosent, mot tidligere ventet mellom en og tre prosent.(Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: