I februar 2016 kjøpte Telenor teknologiselskapet Tapad for rundt 2,9 milliarder kroner av gründerne Are Traasdahl og Dag Liodden. Store underskudd har fått oppkjøpet til å fremstå som alt annet enn vellykket.

Etter milliardnedskrivninger to år på rad var den bokførte verdien av selskapet ved inngangen til året redusert til null i Telenors regnskaper.

Telenor la tirsdag morgen frem resultater for første kvartal og der går det frem at telekjempen nå kutter kostnader med hard hånd i Tapad, blant annet gjennom nedbemanning.

Kostnadskuttene i Tapad er ifølge Telenor hovedgrunnen til at driftsresultatet innen digitale virksomheter bedret seg med 105 millioner kroner i første kvartal.

2,7 milliarder borte

For virksomhetsområdet som helhet økte inntektene med 27 prosent til 68 millioner kroner i kvartalet. Men skal vi tro Telenor var det ikke Tapad som sto for den økte pengeinnstrømningen.

– Dette skyldes i hovedsak inkluderingen av rubrikkvirksomheten i Asia fra 1. juli i fjor og sterk vekst i finansielle tjenester i Myanmar, skriver Telenor i årsrapporten.

I kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2017 tok Telenor en nedskrivninger på 1,7 milliarder kroner i Tapad. Dette kommer på toppen av en nedskriving på én milliard kroner i 2016.

Til sammen har dermed Telenor skrevet ned verdier for 2,7 milliarder kroner etter teknologioppkjøpet for drøyt to år siden.

Milliardgevinst til gründer

Tapad ble grunnlagt av de to nordmennene Are Traasdahl og Dag Liodden i 2010. Da Telenor kjøpte selskapet i februar 2016 eide Traasdahl rundt halvparten av Tapad og fikk 1,45 milliarder kroner for sine aksjer i selskapet.

Tapads virksomhet er knyttet til datainnsamling og personalisering av markedsføringsinnhold. I 2016 leverte selskapet et underskudd på over 1,3 milliarder kroner, inkludert en nedskriving på én milliard kroner.

Traasdahl fortsatte som konsernsjef i Tapad etter salget, men sluttet i juni i fjor.

– Det er ingen dramatikk her. Dette er en lenge planlagt avgang, slik det ofte er når gründere selger et selskap, sa Are Traasdahl til DN da.

Erstatteren ble Telenors tidligere sjef for markedsføringsteknologi, Sigvart Voss Eriksen.(Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: