Registrering av nyfødte er ett av Telenors nye mål.

– I år har vi en ambisjon å få registrert 700.000 nyfødte i Pakistan. Målet er å få registrert syv millioner på tvers av våre asiatiske markeder frem til 2020 ved hjelp av mobilteknologi, sier prosjektleder Zainab Siddique i Telenor.

Å være uregistrert byr på problemer.

– Barn som ikke registrert av myndighetene har ikke alltid rett til skolegang og helsetjenester, sier Mai Oldgard, leder for bærekraft i Telenor-konsernet.

I Pakistan får telegiganten glede av registreringen da de som melder inn barna får tilsendt penger av myndighetene via Telenors finansielle tjeneste i landet.

Registreringen gjøres av helsearbeidere, personer som registrerer ekteskap og ansatte ved Telenors distribusjonssteder.

Uregistrerte

Ifølge Verdensbanken er 1,1 milliarder mennesker i verden uregistrert. Av disse utgjør barn nesten tredjedel.

Bare i Pakistan er 60 millioner barn under 18 år uregistrert.

Somalia har lavest dekningsgrad i verden, hvor kun tre prosent av de nyfødte er registrert.

«Det betyr alt»

Generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge mener fødselsregistrering er viktig.

– En fødselsregistrering er billetten til å få oppfylt rettigheter som helsehjelp og skole og beskyttelse, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.
– En fødselsregistrering er billetten til å få oppfylt rettigheter som helsehjelp og skole og beskyttelse, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge. (Foto: Mikaela Berg)

– Det betyr alt. En fødselsregistrering er billetten til å få oppfylt rettigheter som helsehjelp og skole og beskyttelse. Er du ikke registrert ved fødselen, så finnes du per definisjon ikke og har derfor ikke krav på noe som helst, sier Viken.

Hun understreker at fødselsregistrering kan bekjempe barneekteskap og barnearbeid.

– Selv om mange land har en lavere minstealder for å gifte seg enn i Norge, er det likevel en grense. Nettopp fordi den grensen ofte er lav, blir det enda viktigere å kunne dokumentere om du for eksempel er 13 år eller 15 år, sier Viken.

«Problematisk»

I Utlendingsdirektoratet (UDI) understrekes det at mange av dem som kommer og søker om beskyttelse til Norge ikke har reisedokumenter eller andre identifikasjons-dokumenter.

«Det er problematisk for UDIs saksbehandling av asylsaker at mange asylsøkere ikke er registrert i de land de kommer fra», skriver presserådgiver Vibeke Schjem i UDI i en epost.

Hun legger til at i mange land er det liten grad av registrering av fødsler, og i den grad det finnes registre, kan personer bli registrert flere år etter fødselen.

«Det er derfor ikke noen sikre registre å hente informasjon fra ved utstedelse av ulike type identitetsdokumenter», skriver Schjem.

Pilot ga 90 prosent

I samarbeid med FNs hjelpeorganisasjon Unicef og pakistanske myndigheter, har Telenor siden 2014 gjennomført et pilotprosjekt for fødselsregistrering i provinsene Punjab og Sindh.

– Under piloten økte fødselsregistreringen fra 30 til 90 prosent i løpet av seks måneder, sier Siddique.

Telenor er en stor mobiloperatør i Pakistan med 41,6 millioner kunder i landet

– Så dere registrerer fremtidige mobilkunder?

– Ja, det kan hende.

Det er autorisert personell, som helsearbeidere, som utfører fødselsregistrering med en app.

– Det er en enkel og åpen app som foruten fødsel vil kunne registrere ekteskap, skilsmisse og dødsfall i fremtiden, sier Siddique.

Nesten 70 prosent av alle nyfødte i Pakistan blir ikke registrert. Med mobilteknologi skal langt flere bli registrert.
Nesten 70 prosent av alle nyfødte i Pakistan blir ikke registrert. Med mobilteknologi skal langt flere bli registrert. (Foto: Telenor)

Hun legger til at mobilteknologien gjør arbeidet enkelt.

– Med denne appen tar det mellom seks og åtte minutter å registrere et nyfødt barn, og det koster ikke foreldrene noe. Den tradisjonelle måten å gjøre det på tar derimot mellom tre dager og tre måneder, sier Siddique.

En neve dollar

Prosjektet gir personer som registrerer barn tilskudd.

– De får rundt 100 rupi per registrering. Det tilsvarer under en dollar, sier Siddique.

Betalingen skjer via mobilen.

– De får pengene overført til bankkonto gjennom vår mobile finansielle tjeneste «Easypaisa», sier Siddique.

Telenor jobber for å registrere fødsler i flere land i regionen.

– Vi er i dialog med Unicef og myndigheter i andre land i Asia, sier Oldgard.(Vilkår)

-I fremtiden tror jeg roboter vil ha sitt eget vinter OL, sier arrangør av robotkonkurranse.
I dag ble Robot Challenge arrangert i Sør Korea. Det er verdens første ski konkurranse for roboter.
01:07
Publisert: