Telias kjøp av mobilselskapet Phonero har ikke gått som ventet. I slutten av februar varslet Konkurransetilsynet at det vil stanse Telias milliardkjøp av Phonero.

Både før og etter varselet har ledelsen i Telia og Phonero med sine advokater prøvd å fremme sine syn og fremmet avhjelpende tiltak overfor Konkurransetilsynet. 

Mens Telia mener oppkjøpet av Phonero vil medføre at mobil- og dataprisene i bedriftsmarkedet vil gå ned, konkluderer Konkurransetilsynet at prisene vil gå opp.

«Kjenner meg ikke igjen»

Nå reagerer også mobilselskapenes advokater på Konkurransetilsynets behandling av mobilkjøpet. I et skarpt brev til konkurransedirektør Lars Sørgard får han og staben så hatten passer.

Teleselskapenes advokater mener varslet er basert på feil grunnlag, og at de ikke har fått anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken på de siste møtene. På fagspråket omtales det som kontradiksjon.

Konkurransetilsynets ledelse tar sterkt avstand fra advokatenes beskrivelse av situasjonen.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i kritikken i brevet, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

«Lite tillitvekkende»

Med tittelen «Lite tillitvekkende sakshåndtering – fratar partene mulighet til kontradiksjon», skriver Telias advokat, Kristin Hjemaas Valla i Kvale Advokatfirma, og Phoneros advokat, Helge Stemshaug i advokatfirmaet BA-HR, et harmdirrende brev til Konkurransetilsynet om saksbehandlingen etter varslet den 27. februar.

De skriver at før møtet den 24. mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.

«Bakgrunnen for partenes behov for tilbakemelding skyldes at Konkurransetilsynets varsel på flere sentrale punkter var så mangelfull at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell», skriver advokatene.

Ifølge brevet innledet konkurransedirektøren møtet den 24. mars med å si at tilsynet ikke kom til å gi noen foreløpige tilbakemeldinger i møtet, «hverken til den informasjon som ble presentert for tilsynet i møtet 16. mars eller til partenes merknader til varselet.»

«Feilaktig faktisk grunnlag»

Partene ble enige om et telefonmøte den 27. mars. Men det møtet ble kortvarig da Konkurransetilsynet mente det ikke var «hensiktsmessig med flere møter i saken», ifølge brevet.

Advokatene understreker at dersom tilsynet ikke gir noen tilbakemeldinger på ny dokumentasjon basert på et «varsel på uriktige faktiske opplysninger, fratas partene for det første rett til kontradiksjon.»

Valla og Stemshaug legger til at det også er «risiko for at saken ikke vil være tilstrekkelig utredet og at en endelig beslutning baseres på et feilaktig faktisk grunnlag. For det tredje medfører tilsynets håndtering at det er tilnærmet umulig for partene å vurdere om det er grunnlag for å tilby ytterligere avhjelpende tiltak», heter det i brevet.

«Utstrakt kontakt»

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet understreker at fusjon- og oppkjøpsaker er full av standardprosedyrer.

– Det innebærer blant annet utstrakt kontakt med partene. Det har det også vært i denne saken. I den grad denne saken skiller seg fra andre, så er det ved at det har vært mere kontakt med partene enn det som er vanlig. Så langt har det vært 12 møter, hvorav konkurransedirektøren har vært med i tre av dem. Det er uvanlig at konkurransedirektøren er med i så mange møter.

– Hvorfor var Lars Sørgard med i så mange møter om Telias oppkjøp av Phonero?

– Skyldes anmodning fra partene. Det har vi prøvd å etterkomme, sier Nese.

– I brevet skriver advokatene at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell. Er ikke det en alvorlig beskyldning?

 – Jeg mener vi har latt til dem utøve kontradiksjon både muntlig og skriftlig. Nå sitter vi og vurderer Telias tilsvar på vårt varsel som ble sendt den 20. mars.

Klagenemnd utnevnt

Fredag ble advokat Karin Fløistad utnevnt i statsråd å lede den nye Konkurranseklagenemnda. Hun kan få Telia-saken på bordet.

Fra 1. april skal alle klager på Konkurransetilsynets vedtak behandles av en uavhengig klagenemnd. Den nye nemnden skal sikre bedriftenes rettssikkerhet og bidra til en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven.

Advokat Karin Fløistad i Simonsen advokatfirma, skal lede den nye Konkurranseklagenemnda
Advokat Karin Fløistad i Simonsen advokatfirma, skal lede den nye Konkurranseklagenemnda (Foto: Simonsen advokatfirma)

Karin Fløistad er privatpraktiserende advokat, har doktorgrad i europarett og lang fartstid hos regjeringsadvokaten.

– Fløistad vil gi Konkurranseklagenemnda den faglige tyngden vi trenger for å sikre god saksbehandling og god faglig overprøving av Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Innstilt på å klage

Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge understreker at den endelig beslutning tas når et eventuelt endelig negativt vedtak foreligger.

Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge vil klage til ny nemnd dersom Konkurransetilsynet nekter Telia å kjøpe Phonero.
Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge vil klage til ny nemnd dersom Konkurransetilsynet nekter Telia å kjøpe Phonero. (Foto: Javad Parsa)

– I utgangspunktet er vi innstilt på å klage fordi vi mener at Konkurransetilsynet har basert varselet på uriktig faktisk grunnlag, uriktig rettslig grunnlag og metode. I tillegg er vi kritiske til saksbehandlingen og mener at tilsynet ikke har tatt innover seg den sterke posisjonen Telenor har i markedet. Norske virksomhetskunder fortjener at det bygges opp en mye sterkere hovedkonkurrent til den dominerende aktøren, understreker Foss.

 Konkurransetilsynets avdelingsdirektør tar klagetrusselen med ro.

– Det har jeg ingen oppfatning av. Konkurranseklagenemnden det vil gjøre sin selvstendige vurdering, sier Nese.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.