Ett år etter at Konkurransetilsynets godkjente Telias kjøp av det norske mobilselskapet Phonero, høster Telia gevinster av overtagelsen.

Oppkjøpet til 2,3 milliarder gir Telia stordriftsfordeler og bedre innpass i det norske bedriftsmarkedet, hvor markedsandelen økte fra 13 til 26 prosent.

Nå har Telia fått en «storfisk» på kroken: Datterselskapet Phonero inngår avtale med Statens innkjøpssenter.

– Vi er veldig glad for den tilliten, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge.

Telenor noterer

Avtalen har en årlig estimert ramme på mellom 40 og 50 millioner kroner, og er inngått for to år, med en opsjon om forlengelse på inntil to nye år.

Totalt omfatter avtalen rundt 25.000 mobilabonnementer og til sammen 35.000 sim-kort fordelt på mobilt bredbånd og maskin-til-maskin-bruk i offentlig sektor over hele landet.

– De aller fleste av disse mobilbrukerne benytter Telenor-abonnement i dag. Avtalen gir oss én prosent høyere markedsandel i bedriftsmarkedet, sier Foss.

Telenor tar tapet med fatning.

– Det er hard priskonkurranse i markedet, og vi noterer oss at Telenors fokus på kvalitet og sikkerhet – i tillegg til pris – ikke vant frem denne gangen, sier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge.

Inn på tinget

Statens innkjøpssenter er meget godt fornøyd med avtalen.

– Det er den største mobiltelefoniavtalen i Norge. Den vil gi de statlige virksomhetene en god og tidsriktig tjeneste til en svært lav pris, sier leder for Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård, i en epost.

Han legger til at beregninger viser at staten vil kunne oppnå besparelser på 60 prosent.

– Noe som tilsvarer 85 millioner kroner årlig, påpeker han.

Blant Telias nye abonnenter finnes alt fra Stortingets 169 representanter til Tolletatens ansatte.

Virksomhetene som omfattes av avtalen, er blant andre Lånekassen, Stortinget, Statens kartverk, Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet og nevnte Tolletaten.

Fordeler på 100 mill.

Fredag la Telias konsernsjef, Johan Dennelind, frem resultatet for årets første tre måneder. Hans hovedbudskap til eierne var tilbakekjøp av Telia-aksjer for til sammen 15 milliarder svenske kroner de kommende tre år.

Konsernsjefen viste også til at Telias kjøp av Phonero har gitt driftsfordeler på 100 millioner kroner i første kvartal.

– Vi realiserer driftsfordelene ved kjøpet av Phonero som vi lovet, på 400 millioner kroner på årsbasis, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge.

Da Telia overtok Phonero i fjor, hadde selskapet 217.000 mobilkunder. Nå er kundemassen flyttet fra Telenors til Telias nett.

– Vi har beholdt like mange Phonero-kunder som vi beregnet, sier Foss.

– Og hvor mange beregnet dere å miste?

– Det kan jeg ikke si, men vi visste det måtte bli noe frafall på steder der vi besluttet å ikke bygge ut nettet, eksempelvis på øyer.

Vurderer kjøp

Telia har ikke stoppet planene om ytterligere kjøp i Norge. Konsernsjefen signaliserer å gjennomføre verdiskapende kjøp i Norden og i Baltikum.

– Vi er i flere dialoger, sier Foss.

Telia Norge økte omsetningen med 14,2 prosent i første kvartal, til 2595 millioner svenske kroner, og oppnådde et driftsresultat på 588 millioner svenske kroner, mot 472 millioner svenske kroner ved samme tidsrom i fjor. Antallet mobilkunder var ved kvartalslutt 2.342.000 – 3000 færre enn ved årsskiftet.(Vilkår)

VR-eventyret på Hamar startet i en låve
Making View er en del av et nytt senter for virkelighetsteknologiene AR og VR på Hamar.
02:54
Publisert: