Bråket rundt Telenor kulminerte denne uken med at Berit Svendsen (55), administrerende direktør i Telenor Norge og konserndirektør for Skandinavia, sluttet etter 30 år i konsernet.

Svendsen forlater Telenor etter at hun og konsernsjef Sigve Brekke (58) ikke kom til enighet om hennes videre rolle i konsernet.

Berit Svendsen fratrådte sine lederstillinger i Telenor den 3. september.
Berit Svendsen fratrådte sine lederstillinger i Telenor den 3. september. (Foto: Line Ørnes Søndergaard)

Svendsen var kandidat til konsernsjefjobben som Brekke fikk i 2015, men nådde ikke opp.

Tirsdag utnevnte Brekke to menn for å erstatte Svendsens roller i Telenor.

Svendsens avgang er skadelig for Telenor, ifølge hodejeger og partner Trine Larsen i konsulentselskapet Hammer & Hanborg.

– Utenfra oppleves det nå som at det brukes mye energi på intern posisjonering og krangling i Telenor. Det gjør at Telenor blir mindre attraktiv som arbeidsgiver. Det er stor kamp om de beste hodene og de beste lederne, og det holder ikke lenger å bare lokke med et sterkt varemerke, sier hodejegeren.

Telenor mener at selskapet fortsatt er en attraktiv arbeidsgiver.

Men Telenors konsernsjef Sigve Brekke er ikke ubekymret for konsekvensene av Berit Svendsens avgang. Den dagen Svendsen gikk av, beklaget han virkningene uroen rundt selskapet kunne ha for Telenor.

– Det er et problem vi tar vi på alvor, at det kan være skadelig for både for de ansatte, for selskapet og for renomméet til selskapet, sa Brekke til DN.

15 kvinner ute

I år har blant annet Svendsens tidligere høyre hånd, kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri (54), og Telenors direktør for globale produkter, Ingjerd Blekeli Spiten (47), sluttet og gått til lederstillinger i henholdsvis Bane NOR og DNB.

Dagens Næringsliv har laget en oversikt over profilerte kvinnelige ledere som har sluttet i telegiganten siden våren 2016.

  • Flere av kvinnene har fått nye lederjobber i andre selskaper som DNB, Kongsberggruppen, Telia, TDC, Schibsted og Bank Norwegian.
  • I Bank Norwegian ble Tine Wollebekk hentet fra Telenor for å bli administrerende direktør.
  • I august sluttet Benedicte Økland (38) som myndighetskontakt i Telenor Norge for å bli daglig leder i næringsklyngen Construction City, etablert av Obos og AF-gruppen.

– Jeg opplevde at Berit Svendsen over tid hadde bygget et lag med mange dyktige kvinner, og at dette var et resultat av en bevisst holdning, sier Økland om sin tidligere sjef.

«Mindre attraktivt»

Hodejeger Trine Larsen tror uroen rundt Telenor svekker selskapets posisjon blant potensielle arbeidstagere uavhengig av kjønn.

– Det som har skjedd gjør det ikke noe enklere å tiltrekke seg kvinner, men det gjør det heller ikke enklere å tiltrekke seg menn. Jeg tror dette gjør Telenor mindre attraktivt generelt, selv om det er klart at det tilsynelatende har vært vanskelig å være kvinne i Telenor-systemet over flere år, sier Larsen.

Ifølge hodejegeren har det skjedd en endring i hva som motiverer folk for å jobbe et sted.

– Jeg opplever det er blitt viktigere for oss å ha innflytelse, og vi vil jobbe hos bedrifter som har en mening med det de gjør. Hvis du skal tiltrekke deg de beste lederne eller de beste spesialistene så er det helt klart en stor interesse for hva topplederen i et selskap gjør og hvilke verdier man viser frem, sier hun.

Kritisk forbundsleder

Tre av ni i Telenors konsernledelse er kvinner når den tredje kvinnen er på plass 1. oktober.

Forbundsleder Monica A. Paulsen i Negotia er kritisk til kjønnsbalansen på toppen i Telenor.

– Svendsen ble erstattet av to menn. Det gir et uheldig signal, sier Paulsen, som mener Svendsen gjorde «en formidabel jobb».

Hun legger til at det er viktig med mangfold i selskapenes ledelse.

– Vi kommer til å følge med på utviklingen av skjevhetene i Telenor, sier Paulsen.

«Ingen store forskjeller»

HR-direktør Cecilie Blydt Heuch i Telenor understreker at det er ikke flere kvinnelige ledere enn menn som slutter i Telenor Norge eller i konsernet.

– Fra oktober av er 33 prosent av Telenors konserndirektører kvinner, sier Telenors hr direktør, Cecilie Blydt Heuch.
– Fra oktober av er 33 prosent av Telenors konserndirektører kvinner, sier Telenors hr direktør, Cecilie Blydt Heuch. (Foto: Klaudia Lech)

– Jeg har sjekket det. Det er ingen signifikante kjønnsforskjeller knyttet til ledere som slutter, sier Heuch.

– Men er det vanskelig for kvinner å gjøre karriere i selskapet etter at Berit Svendsens avgang i Telenor?

– Svendsen har vært en rollemodell for kvinner i Telenor Norge og generelt for norsk næringsliv, så det skulle bare mangle at det merkes. Vi skulle gjerne vært denne oppmerksomheten foruten, men vi opplever at Telenor er en attraktiv arbeidsplass og skal gjøre vårt for at vi skal fortsatt være det både i Norge og globalt.

Heuch understreker at toppledelsen i Telenor skal reflektere basen av konsernets ansatte.

– Totalt sett er 37 prosent av Telenors ansatte kvinner. Og fra oktober av er 33 prosent av Telenors konserndirektører kvinner når Anne Kvam tiltrer med ansvar for corporate affairs. Det er kun i september at kvinneandelen i Telenors konsernledelse er en del en del lavere enn total kvinneandel i Telenor, sier Heuch.

HR-direktøren understreker at Telenors mål er å ha en kvinneandel i 2020 på 30 prosent på seniorledernivået – ledelsen på de to øverste nivåene.

– I denne uken var andelen 27 prosent.

Kvinner som har sluttet i Telenor

Berit Svendsen

Tittel: Administrerende direktør i Telenor Norge og konserndirektør for Skandinavia

Sluttet: September 2018

Gikk til:

Benedicte Økland

Tittel: Myndighetskontakt i Telenor Norge

Sluttet: August 2018

Gikk til: Construction City, daglig leder

Torild Lid Uribarri

Tittel: Kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge

Sluttet: Sa opp i april 2018

Gikk til: Bane Nor, kommunikasjonsdirektør

Nathalie Kåvin

Tittel: Jobbet med digitale vekstområder i Telenor

Sluttet: Sa opp i mars 2018

Gikk til: Schibsted, kommunikasjonsdirektør

Kristine Meek

Tittel: Leder for ekstern kommunikasjon i Telenor Norge

Sluttet: Sa opp i januar 2018

Gikk til: Meditetilsynet, direktør for kommunikasjon og analyse

Ingjerd Blekeli Spiten

Tittel: Direktør for globale produkter

Sluttet: Januar 2018

Gikk til: DNB, konserndirektør for personmarkedet

Åsa Lunde

Tittel: Admistrerende direktør i mobilselskapet Dipper

Sluttet: Desember 2017

Gikk til: TDC Norge - mobilsjef

Helene Friis

Tittel: Digital markedssjef i Telenor Norge

Sluttet: Sa opp i november 2017

Gikk til: Innovasjon Norge

Gyrid Skalleberg Ingerø

Tittel: Finansdirektør i Digital Services

Sluttet: Sa opp våren 2017

Gikk til: Kongsberg Gruppen, finansdirektør

Tine Wollebekk

Tittel: Dirketør med ansvar for finansielle globale tjenester

Sluttet: Sa opp april 2017

Gikk til: Norwegian Bank, administrerende direktør

Kjersti Jamne

Tittel: Direktør i Telenor Norge

Sluttet: Sa opp februar 2017

Gikk til: Telia, leder Telias privatmarked

Catahrina Kokkim

Tittel: Ansvarlig for innholdstrategi for Telenor Norges tv-virksomheter

Sluttet: Sa opp november 2016

Gikk til: Try, seniorrådgiver

Hilde Tonne

Tittel: Konserndirektør

Sluttet: Våren 2016

Gikk til: RambøllGruppen, innovasjons- og digitaliseringsdirektør

Katja Nordgaard

Tittel: Konserndirektør

Sluttet: Våren 2016

Gikk til: Utenriksdepartementet, ekspedisjonssjef

Marina Lønning

Tittel: Leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge

Sluttet: Våren 2016

Gikk til: Konserndirektør i TDC(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gråbeins Gadget Guide: – Ute etter fyldig, kremaktig, varm og mettet lyd?
Noen sverger fortsatt til rørforsterkere
03:21
Publisert: