Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har i dag varslet VimpelCom Ltd. om at han trekker seg fra styret i selskapet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen om å trekke seg er tatt i samråd med styret i Telenor ASA.

Det skriver Telenor i en pressemelding.

- Telenor har nulltoleranse for korrupsjon

- Jeg går ut av styret i VimpelCom for å kunne fokusere helt og fullt på å ivareta Telenors interesser som eier. Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, og som eier i VimpelCom vil vi støtte den pågående etterforskningen, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor i pressemeldingen.

Jon Fredrik Baksaas gikk inn i styret i VimpelCom Ltd. i 2010.

«Den gangen var det nødvendig for Telenor med tett oppfølging av selskapet gitt at det akkurat var etablert, Telenor hadde betydelig økonomiske interesser i selskapet og det var mange utfordringer knyttet til Telenors eierskap i selskapet.», skriver Telenor i pressemeldingen.

- Dette er et grep for å løse interessekonflikten Baksaas har hatt med sin rolle i Vimpelcom-styret. Han vil heller fokusere på jobben som aksjonær, sier pressetalsmann Glenn Mandelid i Telenor til DN.

- Hvorfor gjør han dette nå?

- Det er klart avgjørelsen har blitt fremskyndet av korrupsjonssaken. Det var helt avgjørende at han satt i styret under etableringen av Vimpelcom Ltd., men situasjonen er annerledes nå, sier Mandelid.

- Har det vært politisk press i saken?

- Nei, dette er noe Baksaas selv har bestemt i samråd med Telenor-styret, sier Mandelid.

Telenor sier de ikke har nye opplysninger om korrupsjonssaken og den pågående etterforskningen.

«Løser mulige interessekonflikter»

- Styret i Telenor har en grundig og seriøs tilnærming til den pågående etterforskningen i VimpelCom Ltd. Styret har derfor utnevnt en egen komité bestående av styremedlemmer med ansvar for å følge opp utviklingen til selskapet. Ved å gå ut av styret i VimpelCom Ltd., fjernes eventuelle fremtidige interessekonflikter for Telenors konsernsjef fjernes, sier Svein Aaser, Styreformann i Telenor ASA.

VimpelCom Ltd., hvor Telenor har en minoritetsposisjon på 33 prosent og stemmeandel på 43 prosent, er under etterforskning for forhold knyttet til selskapets inntreden i Usbekistan.

«Telenor ser alvorlig på anklagene og spørsmålene knyttet til korrupsjon. Telenor som minoritetseier vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte selskapets interesser. Ved å gå ut av VimpelComs styre løser Jon Fredrik Baksaas' mulige interessekonflikter som kan oppstå under de rådende forholdene. », skriver Telenor i pressemeldingen.

I henhold til VimpelComs vedtekter vil Telenors konserndirektør med ansvar for Europa, Kjell Morten Johnsen, representere to stemmer i VimpelComs styre.

I 2009 slo Telenor og russiske Alfa Group sammen sine eierinteresser i Vimpelcom og Kyivstar til ett holdingselskap, Vimpelcom Ltd. Det var en tid preget av konflikt mellom Telenor og Alfa Group, kontrollert av oljeoligarken Mikhail Fridman.

Vil ikke kommentere

Vimpelcom ønsker ikke å kommentere beslutningen.

- Denne beslutningen er Telenors. Vimpelcom har ingen ytterligere kommentar, skriver kommunikasjonssjef Bobby Leach i Vimpelcom.

Næringsminister Monica Mæland vil ikke kommentere avgjørelsen.

- Ministeren har ikke noen kommentarer, utover at hun tar dette til etterretning, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer:

Den lydige oligarken 

Taus om anklager 

En vegg av taushet 

Fikk Vimpelcom-forsikringer 

- Det står ikke i brevet at korrupsjon ikke har funnet sted

- Ingen garanti for at ulovlige handlinger ikke har funnet sted

Eva Joly: – Økokrim må etterforske Telenor

Fra rød løper til husarrest

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.