Telenor har fredag offentliggjort tre brev som selskapet har sendt til myndigheter i Norge og USA i forbindelse med den amerikanske etterforskningen av Telenor-deleide Vimpelcom.

«Som følge av fornyet offentlig oppmerksomhet i Norge rundt Vimpelcoms inntreden og lisenskjøp i Usbekistan, møtte Telenors styreformann og selskapets konsernsjef Norges Næringsminister, Monica Mæland 19. november 2014. I møtet la Telenor frem en oversikt over hvordan selskapet som minoritetsaksjonær tok kontakt med Vimpelcom gjennom fire ulike kanaler for å følge opp på områdene etikk og samfunnsansvar. Telenor har kommunisert klare forventninger til Vimpelcom», skriver Telenor i en pressemelding fredag.

«Vi ønsker å understreke at Telenor ikke er under etterforskning. Telenor har som minoritetsaksjonær blitt innkalt som vitne. Telenor ser frem til å få alle fakta i denne saken på bordet som følge av den pågående etterforskningen», heter det i pressemeldingen. 

I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet datert 21. november 2014 skriver Telenors styreleder Svein Aaser og Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas blant annet: 

«Det som har kommet frem i media omkring Vimpelcom Limiteds (heretter «Vimpelcom») kjøp av mobillisenser i Usbekistan bekymrer både styret og administrasjonen i Telenor asa (heretter Telenor). Det er også bakgrunnen for at Telenor, umiddelbart etter medieoppslag om at det kunne være uregelmessigheter knyttet til Teliasoneras lisensanskaffelse i Usbekistan, stilte spørsmål til Vimpelcoms ledelse om selskapets transaksjoner med tilknytning til Usbekistan. Dette har blitt gjort i styret, på generalforsamlinger og i investormøter. Vimpelcom er børsnotert i USA og er således underlagt amerikansk korrupsjonslovgivning. Telenor har fått forsikringer fra Vimpelcoms administrasjon om at investeringen i Usbekistan har skjedd i tråd med amerikansk korrupsjonslovgivning (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act)».

Videre skriver Telenor-toppene i brevet:

«Helt siden 2006 har styremedlemmer oppnevnt av Telenor krevet FCPA-vurderinger av transaksjoner i styret i Vimpelcom».

«Høsten 2012: Da mistankene rundt Teliasoneras lisenskjøp i Usbekistan ble kjent i september 2012 tok konsernsjef Jon Fredrik Baksaas umiddelbart kontakt med konsernsjef i Vimpelcom, Jo Lunder. Telenor fikk da forsikringer fra administrasjonen i Vimpelcom om at transaksjonene knyttet til mobillisenser i Usbekistan var gjennomført i tråd med amerikanske korrupsjonslovgivning (FCPA). Som en konsekvens av våre henvendelser igangsatte Vimpelcom også egne etterfølgende undersøkelser».

Les også:

  Vimpelcom-partner dømt til seks års fengsel

- Når man sitter i styret så er det grenser for hvor langt man kan gå (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.