Nesten tre år etter at Teoball barnehage i Molde ble lagt ned i august 2013, mottok fire foreldre og to ansatte et søksmål med krav på 1,8 millioner kroner. I tillegg ble også barnehagen saksøkt.

Barnehageforeldrene mottok søksmålet fordi de hadde sittet som foreldrerepresentanter i den tidligere barnehagens samarbeidsutvalg.

Det var Sikringsordningen, et organ som sikrer pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs eller ved annet opphør, som fremsatte kravet, da barnehagen hadde en pensjonsavtale om offentlig tjenestepensjon med KLP.

Ifølge foreldrerepresentantene var de ikke med i prosessen da pensjonsavtalen om offentlig tjenestepensjon ble tegnet. De avviser også at de har sett en avtale der det fremgår at de plikter å betale et såkalt avviklingstilskudd.

Offentlig tjenestepensjon er en pensjonsordning som sikrer de ansattes pensjon selv om en bedrift blir avviklet. Når man avvikler en virksomhet, innebærer det også at virksomheten skal betale sine fremtidige forpliktelser gjennom et avviklingstilskudd.

Trakk saken

Saken ble først klaget inn til Forliksrådet høsten 2016, som avsluttet saken uten å ta stilling til skyld eller ansvar. 15. og 16. mars skulle saken vært behandlet i Romsdal tingrett, men 16. februar ble imidlertid advokat Erik Wold, som representerer de saksøkte, informert om at Sikringsordningen hadde trukket søksmålet og godtatt å betale saksomkostningene til de saksøkte på nærmere 169.000 kroner.

Advokat Erik Wold representerer barnehagen og de saksøkte barnehageforeldrene og tidligere ansatte.
Advokat Erik Wold representerer barnehagen og de saksøkte barnehageforeldrene og tidligere ansatte. (Foto: Kjell Langmyren)

– Ut fra saken er ikke dette overraskende. Vi har hele tiden ansett søksmålet som grunnløst. Det er likevel svært sjeldent en sak som har versert i flere år trekkes kort tid før hovedforhandling. Og det blir særlig eksepsjonelt når saksøker er en slik stor aktør som de norske pensjonsforetakenes sikringsordning, sier han og legger til:

– Når de først innser at saken er svak er det likevel realt at de trekker søksmålet fremfor å gjennomføre rettssaken med den ytterligere belastning det ville påført de saksøkte.

Betaler saksomkostninger

Advokat Sven Iver Steen som representerer Sikringsordningen bekrefter at de har godtatt å betale for de saksøktes advokatutgifter.

Sven Iver Steen, advokat for Sikringsordningen.
Sven Iver Steen, advokat for Sikringsordningen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

På spørsmål om hvorfor Sikringsordningen nå har valgt å trekke søksmålet svarer han:

– Det var fordi vi i denne konkrete saken mente det var riktig.

Betyr det at dere kom frem til at det ikke var riktig å saksøke foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget?

– Spørsmålet var om barnehagen var forpliktet, og i denne saken kom vi frem til at den ikke var det. Trekking av søksmålet mot foreldrerepresentantene er en refleks av det.

Lettet

Advokat Erik Wold forteller at de saksøkte reagerte med stor lettelse på at søksmålet nå er trukket.

Hege Olsen uttalte til DN i høst at hun fikk sjokk da hun mottok forliksklagen i posten. Selv meldte hun seg som foreldrerepresentant i barnehagen for å bidra til samholdet mellom hjem og barnehage.

– Jeg har vært med frivillig i et foreldreutvalg for å kunne være med på å påvirke innholdet i barnehagen, i tillegg til å arrangere ulike tilstelninger for barna, foreldre og ansatte. Dette var, slik jeg oppfattet det, stort sett de oppgavene vi skulle ta del i. Det å få et krav på 1,8 millioner fordi navnet mitt har stått på et papir som foreldrerepresentant er helt utrolig, sa hun til DN i høst. (Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningsidé og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: