Arrest-begjæringen mot de to eks-Terra-meglerne Knut Anders Opstad og Harald Norberg som startet i Oslo Byfogdembete rett før jul ble avvist fredag.

Meklernes advokat er strålende fornøyd med kjennelsen.

– Kjennelsen er treffende og god. De får fortsatt forvalte sine eiendeler, og derfor er vi både lettet og glade i dag, sier Bjørn Stordrange til NTB.

Han mener kjennelsen er tydelig på at meglerne ikke kan stilles ansvarlige for kommunenes tap.

Forberedt på ny runde
– Vi er samtidig forberedt på at det kan bli en ny runde om saken i lagmannsretten, sier han.

I desember slo Tønsberg tingrett fast at de åtte kraftkommunene som føler seg lurt av den tidligere Terra-megleren Knut Anders Opstad kunne ta arrest i hans personlige eiendeler. Dette medførte blant annet at meglerens konti ble sperret, samtidig som det ble tatt arrest i hans hus, hytter og biler.

Saken ble overført til Oslo byfogdembete, og kommunene krevde også arrest i Opstads eks-meglerkollega Harald Norbergs eiendeler. Begge sakene ble derfor behandlet samtidig i tingretten.

Var godt lønnet
Både Knut Anders Opstad og Harald Norberg hadde til smør på brødet som meglere i Terra Securities. Opstad har hatt en voldsom lønnsutvikling siden 2001, da han var oppført uten netto inntekt. I 2006 tjente han nesten syv millioner kroner, han stod oppført med null i formue, har tre biler og skaffet seg hus til tre millioner i 2004. I 2005 tjente han 2, 7 millioner, mens 2002 gav ham 520.000 i lønn.

Skattelistene viser at Nordberg hadde en nettoinntekt på 7,2 millioner kroner i 2006. Dette var over dobbelt så mye som året før, da han tjente rundt tre millioner kroner.

Tapte 687 millioner
Terra-skandalen var et faktum i høst, da det ble kjent at de to eks-meglerne gjennom Terra Securities hadde tilbudt flere kommuner investeringsprodukter i det amerikanske finansmarkedet. Til sammen investerte de fire nordlands-kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik 451 millioner kroner i obligasjoner fra amerikanske Citibank.

Under arrestsaken før jul ble det kjent at de fire kommunene sammen med Haugesund, Kvinesdal, Bremanger og Vik har tapt 687 millioner kroner på investeringene.

Skuffede ordførere
Ordfører i Hemnes, Kjell-Idar Juvik, er skuffet etter kjennelsen.

– Vi må bare ta dette til etterretning. Vi følte vi hadde en god sak, og vi tror fremdeles vi har en god sak, sier ordføreren til NTB.

Han sier kommunene fortsatt vil jobbe med å begrense tapene.

– Vi vil fortsatt ha øynene mot Terra-systemet og deres eiere, om det også vil inkludere de to meglerne. Det tør jeg ikke si, sier han.

Anslår ikke slaget for tapt
Ordførerne fra de åtte kommunene skal i nær fremtid sette seg ned og diskutere hva de skal foreta seg videre i saken, men de anser ikke slaget for tapt.

Avgjørelsen fra Oslo byfogdembete kan påkjæres til lagmannsretten.Les: Dette har kommunene tapt(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.