Onsdag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem den årlige trusselvurderingen på hotellet The Thief i Oslo.

Hovedkonklusjonen er at utviklingen i trusselsituasjonen i Norge er gjennomgående negativ. Ekstrem islamisme fra et multi­etnisk islamistisk miljø på Øst­landet utgjør fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen.

– Det er sannsynlig at Norge vil utsettes for en terrorhandling eller forsøk på dette i løpet av 2015, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST frykter at norske fremmedkrigere som inngår i terrorgrupper i utlandet kan begå angrep på norsk jord.

– Det er en økning i reisende til Syria og Irak. Det siste offisielle tallet er 70, men vi tror det er mørketall, og at det reelle tallet kan være langt høyere. Flertallet av disse slutter seg til grupper med et uttalt mål om å angripe Vesten, sier PST-sjefen.

Utnytter konsulentselskaper

PST trekker frem fremveksten av konsulentselskaper som en åpning for russisk etterretning til å innhente informasjon.

– I dag kan norske konsulentselskaper holde sine kundelister hemmelige og dermed potensielt skjule andre staters interesser. Det er ikke gitt at norske eller utenlandske konsulentselskaper vet hvem kunden egentlig er, eller hva som er oppdragets formål, heter det i trusselvurderingen.

Bjørnland oppfordrer norske selskaper til mer bevissthet rundt egen sårbarhet.

– Vi har sett at de bedriver ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Når man ser hva Russland har gjort i Ukraina, er det grunn til å frykte hva som kan skje med et lite naboland når konvensjoner og avtaler ikke respekteres, mener Bjørnland.

Som ved tidligere års trusselvurderinger legger PST også særlig vekt på spionasje og etterretningsvirksomhet overfor militærindustrien og energisektoren. Foruten Russland trekkes Kina frem som fremmedstater Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Rekrutterer spioner

Videre pekes det i trusselvurderingen på at russisk etterretning har størst skadepotensial for norske interesser. Russisk etterretning søker blant annet informasjon om Norges og Natos militære kapasitet og strategier. Denne innsikten kan styrke Russland militært.

For å skaffe seg informasjon jobber russiske etterretningsagenter med å rekruttere ansatte i departementer, norske utenriksstasjoner, norske delegasjoner i utlandet, politikere, forskere og i konsulentselskaper.

Offiserene går under dekke av å være diplomater, journalister, næringslivspersoner eller turister.

Ifølge PST er norske datasystemer generelt dårlig sikret og datanettverksoperasjoner kan ramme svært mange mål på en gang. Dermed kan store mengder sensitiv informasjon stjeles.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.