Jager terrorpenger

Økokrims spesialavdeling for finansielle spor mistenker at blant annet norske trygdepenger bidrar til å finansiere terror. – Vi mistenker at det går store summer ut av Norge, sier leder Sven Arild Damslora.

Publisert: Oppdatert:

I operasjonsrommet lager spesialetterforskerne i Økokrim knytingskart som kan være nyttige i PSTs terroretterforskninger.
I operasjonsrommet lager spesialetterforskerne i Økokrim knytingskart som kan være nyttige i PSTs terroretterforskninger. (Foto: Gunnar Blöndal)