Ap-leder Jonas Gahr Støre står fortsatt fast ved sin uttalelse om at det ikke er viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi.

Etter uttalelsene til Dagens Næringsliv i forrige uke, har Ap-lederen fått sterk kritikk for at han ikke klarere slår fast at retten til å drive blasfemi er en sentral del av ytringsfriheten.

Det var i DN fredag i forrige uke Støre uttalte følgende på spørsmål fra DN:

«– Er det viktig å stå opp for retten å drive blasfemi?

– Nei, jeg vil ikke si det er viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi. Jeg vil si det er riktig å stå opp for retten til ytringsfrihet. Det er hverken et ideal å ytre seg på en måte som krenker, eller at det er et ideal å uttrykke seg på en måte som kan oppfattes som blasfemisk. Det er et ideal å forsvare ytringsfriheten», sa Jonas Gahr Støre.

Bratteli-seminaret

Etter Støres innledning på Bratteli-seminaret mandag, der temaet var ekstremisme, ga Støre en nærmere forklaring på hva han mener.

– Den setningen alene reflekterer ikke min mening. Og jeg mener at hele intervjuet understreket veldig klart at jeg fullt og helt og kompromissløst slutter opp om ytringsfriheten og at det innebærer også ytringer som kan krenke og såre og oppfattes som blasfemiske.

– Kan du ikke trekke uttalelsen hvis du mener at uttalelsen i seg selv blir feil?

– Jeg ønsker å stå ved det jeg ville si og formidle i samtalen med Dagens Næringsliv. Det var en samtale som for meg handlet om å understreke et kompromissløst forsvar av ytringsfriheten. Og samtidig si dette, at en ytring må ikke krenke for å være sterk. Det tror jeg er viktig i en tid med sterke følelser og er et perspektiv fra meg som politiker. Det grunnleggende her er at jeg som politiker kompromissløst forsvarer ytringsfriheten. En del av ytringsfriheten er uttalelser som kan støte, krenke og oppfattes som blasfemisk. Det er lov og jeg står selvfølgelig opp for norsk lov.

«Ytringsfrihet som gjelder»

– Hvorfor mener du det ikke er viktig å stå opp for retten å bedrive blasfemi?

– Det handler om hvilken ende vi begynner. La meg si at det at mennesker som ytrer seg på en måte som andre oppfatter som blasfemisk er deres rett, og den retten vil jeg stå opp for. Det er en del av deres ytringsfrihet. Men i en samtale om ytringsfrihet i vår tid, så valgte jeg å begynne mitt resonnement et annet sted, nemlig at ytringsfrihet inneholder en lang rekke ytringer det er forbud mot, som oppfordring til vold og hatefulle ytringer. Ut over det er det ytringsfrihet som gjelder.

– Er det viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi?

– Det er viktig å stå opp for retten til ytringsfrihet. I ytringsfriheten ligger også rett til å ytre seg på en måte som kan være støtende, krenkende og også oppfattes som blasfemisk, sier Jonas Gahr Støre.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.