Det nærmer seg den tiden av året da vi alle må kontrollere og levere skattemeldingen. For de aller fleste går dette temmelig greit. Men gjøres det feil, og du ender opp med å klage på et vedtak, ja da kan du risikere å måtte vente i mer enn to år før du får endelig svar på dine skatte- og avgiftsforpliktelser. To års saksbehandlingstid er uakseptabelt.

Fristregler for behandling av skattesaker er viktig, både for Skatteetaten og for skattyterne. Skatteetaten må kunne kontakte skattytere og få svar, og det samme må gjelde motsatt. Begge parter er tjent med at skattesaker ferdigstilles innen rimelig tid.

Selv så mener Skatteetaten at skattytere må kunne besvare deres henvendelser og legge frem etterspurt dokumentasjon innen en frist på tre uker. Er du uenig med Skatteetaten eller påklager en avgjørelse, må etaten gis noe tid til å fatte vedtak i saken. De mest kompliserte sakene behandles ikke av Skatteetaten, men løftes opp et nivå for behandling i Skatteklagenemnda. Skatteklagenemnda har vi tidligere kritisert for svært lang behandlingstid. Heldigvis har nemnden nå fått tilført flere ressurser.

Men tro det eller ei, nå er det sekretariatet som ikke klarer å ta unna de altfor mange store og kompliserte sakene. Vi har fått opplyst at nærmere 1000 skatteklagesaker ligger på vent og fortsatt ikke er behandlet etter to år i kø.

Dette handler dessverre om langt mer enn saksbehandlingstiden i skatteklagenemndas sekretariat. Det er respektløst og i strid med viktige rettssikkerhetsprinsipper å ikke behandle skattesaker innen rimelig tid. Sivilombudsmannen har bekreftet dette ved å uttale seg kritisk til saksbehandlingstiden i kompliserte skattesaker i oktober 2019. Sivilombudsmannen sa den gang at han om nødvendig ville foreta nye undersøkelser overfor Skatteetaten. Det er kanskje på tide at sivilombudsmannen gjør ord til handling, og bidrar til at rettssikkerheten i skattesaker etterleves.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.