Norsk økonomi har klart seg bra gjennom turbulente tider i verdensøkonomien og vil fortsette å vokse i moderat tempo fremover, konkluderer Det internasjonale pengefondet IMF etter årets vurdering av den økonomiske tilstanden her til lands.

Men selv om fondets eksperter mener at fastlandsøkonomien vil vokse med rundt 2,5 prosent både i år og til neste år, mener de at det finnes to store risikofaktorer som kan ødelegge for utviklingen.

* Høye boligpriser og høy gjeldsbelatsning blant husholdningene utgjør en trussel mot videre vekst

* Økt uro i eurosonen kan komme til å smitte over på norsk økonomiIMF peker på at boligprisene i Norge gått til værs de siste tiårene, og at de fortsetter å stige i raskt tempo. Ekspertene mener det derfor er betydelig risiko for at markedet kan være preget av en boble.

«Selv om dette delvis reflekterer tilbudsproblemer og solid befolkningsvekst, antyder standardmodeller en risiko for overvurdering: Norge har den høyeste forholdet mellom boligpriser og leiepriser relativt til historisk gjennomsnitt i alle landene i OECD, og forholdet mellom boligpriser og inntekt overgår nivåene som ble nådd før boligkrakket på slutten av 1980-tallet», påpeker IMF i rapporten.

Norske husholdninger har mest gjeld
En nedgang i boligprisene vil kunne gi alvorlige konsekvenser, både for norsk økonomi som helhet og for norske husholdninger og banker.

«Et fall i boligprisene utgjør en stor makroøkonomisk risiko, og det vil dempe forbruk via formueseffekter og redusere investeringer i boliger. I tilleggg har norske husholdninger en av de høyeste gjeldsbelastningene i forhold til disponibel inntekt blant OECD-økonomiene. Veldig høy boligjeld innebærer at et prisfall også vil føre til økt mislighold og økt stress på bankenes balanser», skriver IMF.

- Et prisfall vil føre til økte misligholdsrater, noe som vil påvirke den økonomiske aktiviteten negativt, sier Kevin Fletcher i IMF på en pressekonferanse i Finansdepartementet tirsdag.

Finansminister Sigbjørn Johnsen understreker i en pressemelding at Finansdepartementet er oppmerksomme på situasjonen. Ifølge pressemeldingen mener IMF at makrovirkemidler bør brukes for å redusere risikoen, og peker blant annet på Finanstilsynets retningslinjer for boliglån, høyere risikovekter for utlån til bolig, og styrking av kapitalen i bankene gjennom tilbakehold av utbytte og lønnspolitikk. IMF gir også råd om hvordan det institusjonelle rammeverket for makroovervåking i Norge kan innrettes.

- Det er viktig å styrke overvåkingen av finanssystemet som helhet for å bidra til finansiell stabilitet. Finansdepartementet tar sikte på å formalisere arbeidet med makroovervåking i Norge i løpet av første halvår 2012, sier Johnsen.

Bør endre skattesystemet
Men IMF gjør også et stort poeng ut av at Norge bør gjøre endringer i skattesystemet for å bedre den finansielle stabiliteten: «De veldig store, implisitte subsidiene for boligeiere i Norges skattesystem oppfordrer husholdningene til å ta opp overdreven boligjgeld samtidig som det fører til en uforholdsmessig fordel for husholdninger med høye inntekter», skriver IMF i rapporten.

«Ved å redusere disse subsidiene, med motvirkende skattekutt andre steder, vil man styrke den finansielle stabiliteten samtidig som det vil øke progressivitet og økonomisk effektivitet», skriver IMF, som samtidig anbefaler at endringene blir gjort gradvis slik at det ikke fører til store forstyrrelser i boligmarkedet.

Eurokrisen kan smitte
IMF mener også at den pågående uroen i eurosonen også utgjør en potensiell trussel mot norsk økonomi. Ekspertene peker på at Norge har lav risiko på egen statsgjeld og at norske banker har lite direkte eksponering mot de mest gjeldsutsatte bankene i eurosonen.

«Likefullt vil alvorlig uro uten tvil påvirke Norge via svakere forbrukertillit, lavere eksport til Europa, lavere oljepriser og problemer i internasjonale interbankmarkeder som er en helt sentral finansieringskilde for norske banker», skriver IMF i rapporten.

Finansminister Sigbjørn Johnsen svarer med å understreke viktigheten av å holde orden på egen finanspolitikk.

- Norge er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Vår beste beskyttelse er å holde orden i eget hus. Jeg er enig med IMF i at en stram finanspolitikk vil beskytte konkurranseevnen, og gi pengepolitikken rom til å være et førstelinjeforsvar dersom situasjonen forverrer seg internasjonalt, sier Johnsen i pressemeldingen fra departementet.

Les også:

Ratingbyrå frykter norsk boligboble

- Altfor gunstig å investere i eiendom

- Muligheten for en boligboble er absolutt tilstede

Peker på mulig norsk boligboble (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.