Staten har tapt en årelang strid med blomstergiganten Mester Grønn om mange titalls millioner kroner i toll og avgift på tollfrie roser fra Afrika

– En gledens dag for oss. Vanlige tollere på gulvet gjør en god jobb. Det er når saken havner inne i byråkratiets kvern at det går galt, sier direktør Erling Ølstad i Mester Grønn AS.

I fem år har han og firmaet klaget på et krav på 64 millioner kroner i rose-toll og straffeavgift. Kravet kom fra tolletaten, Tolldirektoratet og Finansdepartementet. Selskapet fikk i sin tid 14 dagers frist på å betale inn millionene.

Fredag kjente Drammen tingrett vedtaket om toll og avgift ugyldig. Mester Grønn regner med å kunne få igjen 44 millioner, etter at Finansdepartementet underveis dempet tolletatens krav noe.

Tollfritt

Mester Grønn har siden 1999 importert roser fra Øst-Afrika – en næring som etterhvert er blitt viktig for land som Kenya, Etiopia og Tanzania. Landene er såkalt «minst utviklede land (MUL). Norge har hele tiden hatt tollfritak for import fra disse landene som et bidrag til å utvikle deres næringsliv. Det er ikke uenighet mellom staten/ tolletaten og blomsterimportøren om at tollfritak gjelder på slik roseimport.

Problemet var en mellomlanding i Tyskland på under 24 timer før videre flysending til Norge av et stort roseparti fra Afrika. Rosene var pakket i Mester Grønns esker. Men det ble omtvistet om rosene hadde sitt korte tysklandsopphold på godkjent tollager og om det eventuelt hadde skjedd noen gale avkryssinger på et skjema. Dermed belastet tollvesenet Mester Grønn med 249 prosent toll – som om rosene skulle vært importert fra et EU-land.

Bremset

– Det verste var at det var umulig å komme i en fornuftig dialog. Tolletaten ville ikke snakke med oss etter de innledende rundene. Det var utfordrende, sier Ølstad.

For Mester Grønn, med en omsetning på 950 millioner kroner, tilsvarer beløpet som måtte innbetales rundt to års overskudd.

– Det er klart det har bremset oss i videre satsing og utvikling. Blomster er en lavmarginbransje. Like ille er det at denne saken har bremset andre norske bedrifter fra satsing i Afrika, sier Mester Grønn-direktøren.

Dyrt

Ølstad regner med at han og hans folk har brukt et par årsverk på saken siden konflikten startet for alvor i 2010. Siden da har også Deloitte-advokat Alexander With arbeidet med rosekrigen – og vunnet første rettsslag.

Drammen tingrett påla også staten å betale vel 970.000 kroner i advokathonorar og andre omkostninger, tross protest fra statens advokat.

Advokat Anders Blakstvedt hos Regjeringsadvokaten har ikke besvart DNs henvendelse om en kommentar til om staten vil anke dommen.

– Helt trygg er jeg ikke før ankefristen på fire uker er over. Men det kjennes godt å leve i en rettsstat hvor vi etterhvert er blitt trodd, sier Erling Ølstad.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.