Det er en svært solid gruppe ledere som mandag og tirsdag denne uken er samlet på Soria Moria konferansehotell i Holmenkollen.

- Det er 50 ledere, de fleste toppledere, som kommer fra bedrifter, myndigheter og miljørganisasjoner, forteller Paul Chaffey, leder for NHO-forbundet Abelia.

Målet er å skape business av å løse miljøproblemer.

- Det er det som er poenget. Vi må legge om fordi klimatrusselen er der, og det er lurt å være tidlig ute – da kan vi lage løsninger som også kan eksporteres, mener Chaffey.

Skal være dyrt
Arrangementet er det første i sitt slag i NHO-regi, og håpet er at folk fra ulike bransjer og organisasjoner til sammen skal kunne se muligheter og løsninger. Noen ganger har man flaskehalser som stopper ellers gode prosjekter, og ofte er problemet å skape riktig forretningsmodell, understreker Chaffey.

- Innovasjon skjer ofte når kunnskap fra et område brukes på et annet felt, sier Chaffey, som viser til at deltagerne kommer fra alle typer bransjer, fra miljøorganisasjoner til it-selskaper, det offentlige, byggebransjen og transport.

Han tør ikke love ferdige produkter eller tjenester etter møtene, men tror de vil ha noe å jobbe videre med.

- Gruppene skal lage sine rapporter og presentere disse. Så blir det Abelias jobb å ta det med videre, tilbake til bedriftene eller myndigheter, sier Chaffey.  

Han er klar på at myndighetene trolig må bidra for å gjøre mange prosjekter lønnsomme.

– Det skal være dyrt å sløse med ressurser og velge miljøfiendtlig, sier han, og legger til at subsidiering eller offentlige pilotprosjekter også kan bli aktuelt for å dra i gang en grønn industri i Norge.

Myndighetene kan også ha en jobb å gjøre for at reglene ikke skal sperre for smartere og grønnere løsninger. Dette er i dag et problem blant annet innen helse, mener Chaffey.

- Helsesektoren er full av insentiver, og mange av dem er virker mot den ønskede utviklingen.

Umulig grønn vekst?
Mange miljøvernere mener det er strengt nødvendig å begrense forbruket for å redde miljøet, og at ”smart grønn vekst”, som konferansen heter, er en slags umulighet. Chaffey mener vekst og utslipp i større grad bør kunne frikobles fra hverandre.

Det mener også IBM-sjef Morten Thorkildsen, og han ser for seg at it-løsnigner må få en sentral rolle i arbeidet.

- Vi tok initiativ til grønn it for noen år siden, men utslippene fra it står bare for to prosent. Det er mye å gjøre med de siste 98 prosentene også, sier han.

Fulle fly
Han snakker om smartere helsetjeneste, smartere bygg, smartere transport og reduksjon av behovet for transport. For eksempel mener han mange rutinekontroller i helsesektoren kunne vært utført av pasienten selv, som dermed hadde sluppet å reise.

- I Helse Nord fylles det 18,5 fly hver dag med pasienter som skal på rutinekontroller. Hvis dette kan halveres gir det en stor gevinst, mener Thorkildsen.

Han nevner også andre eksempler på besparelser, som at bilister kan guides direkte til nærmeste ledige parkeringsplass, fremfor å sirkle rundt gatelangs. Mange løsninger handler om å få sensorer ut i verden, og benytte informasjonen på en effektiv måte. Dette gjelder også miljøsensorer, som blant annet er på plass for å varsle om vannforurensning noen steder i Irland.

- Det handler om å utnytte den fysiske infrastrukturen mye bedre. Mye er allerede på plass, så man trenger ikke så store investeringer, mener Thorkildsen.

Thorkildsen ser også for seg en grønn industri.

- Vi må finne tjenester som er mulig å eksportere. Jeg tror de som behersker dette blir de store vekstselskapene i fremtiden, sier Thorkildsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.