Rett 24: Riksadvokaten stanser etterforskning av Nav-anmeldelser knyttet til EØS-opphold

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gitt politiet beskjed om inntil videre å stanse etterforskningen av alle anmeldelser fra Nav knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Publisert 1. November 2019, kl. 07.46Oppdatert 1. November 2019, kl. 07.46