Grønne subsidier gjennom den såkalte elsertifikatordningen sørger for at Statkraft og partnerne nå vil bygge ut vindparker for 11 milliarder kroner ved utløpet av Trondheimsfjorden.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) gjør det nå klart at han misliker hele ordningen, som ble innført i 2012. Prosjektet som starter innen 2020 er berettiget til støtte frem til 2035.

Fosen-prosjektet vil derfor få over en halv milliard kroner i støtte i året til tross for at det norske markedet flommer over av kraft og kraftprisene er svake.

Avtalt på forhånd

– Subsidiene var vedtatt på forhånd. Mitt utgangspunkt er dette: Vi er forpliktet til å videreføre subsidiene til 2020. De har i for stor grad vært disruptiv for markedet vårt. Det er ingen problem å si. Men vi er forpliktet både av EU og avtalen med Sverige å opprette holde dem. Alternative til Fosen er at subsidiene ville havnet i Sverige. De ville blitt betalt om de hadde havnet i Sverige istedenfor Norge. Derfor er dette bra for norske konsumenter og industriutvikling i Norge, sier Lien.

Lover nye toner

Fremover lover Lien nye toner. I vår skal regjeringen legge frem en ny energimelding for Stortinget nettopp for å stake ut kursen for norsk energipolitikk etter 2020.

– Jeg har vært ganske tydelig: Subsidienivået har hatt negative konsekvenser. Dette er noe vi vil komme tilbake til i energimeldingen, sier Lien.

Hans manøvreringsrom er likevel begrenset. Norge har forpliktet seg til å følge opp overordnede EU-mål om at minst 27 prosent av europeisk energiproduksjon i 2030 skal komme fra fornybare kilder. I tillegg dikterer klimaforliket på Stortinget flere nasjonale målsettinger.

Energipolitisk talsmann Terje Lien Aasland i Arbeiderpartiet er også innstilt på at sertifikatordningen må opphøre når dagens svensk-norske plan løper ut i 2020. Han er likevel mer positiv til erfaringene. Aasland mener det største problemet er at svenske prosjekter har stukket av med de fleste støttekronene.

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i fornybarforeningen Norwea gjør det likevel klart at fornybarinvesteringer etter 2020 vil trenge hjelp.

– Dette kan ikke baseres på det europeiske kvotehandelssystemet alene, sier Aasheim.

– Hadde vi fått CO2-kvotepris på 30 euro på tonnet kunne vi bygget Fosen uten subsidier, men vi er ikke der.

 

Les også:

Vindpark-motstander beskyldt for hyttehykleri

Sender regningen til folket dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.