Føler seg utsatt for usivilisert kritikk

Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen opplever kritikken mot seg i Transocean-saken som useriøs og preget av personangrep. – Enhver aktor som hadde opptrådt som ham ville blitt utsatt for det samme, mener advokat Erling Lyngtveit.

Publisert: Oppdatert:

I HARDT VÆR. Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen har vært i hardt vær etter dommen i Transocean-saken som frifant de tiltalte. – Vi kan ikke la oss påvirke av kritikken, vi må forholde oss til faglige spørsmål og ikke følelsesladede utspill fra forsvarersiden, sier Eriksen. Økokrim har anket mesteparten av dommen. Foto: Ida von Hanno Bast
I HARDT VÆR. Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen har vært i hardt vær etter dommen i Transocean-saken som frifant de tiltalte. – Vi kan ikke la oss påvirke av kritikken, vi må forholde oss til faglige spørsmål og ikke følelsesladede utspill fra forsvarersiden, sier Eriksen. Økokrim har anket mesteparten av dommen. Foto: Ida von Hanno Bast (Foto: Dagens Næringsliv)