Økokrim anker deler av Transocean-dommen, fremgår i en pressemelding onsdag.

I anken frafaller Økokrim to av de fem ulike sakene straffesaken har omfattet. Disse to gjelder et konsernbidrag i 2001 og hvorvidt Transocean-selskapet Arcade skulle skatte til Norge i 2001 og 2002. Thommessen-advokat Sverre E. Koch er tatt ut av saken og har dermed en rettskraftig frifinnelse.

- Ankefristen går ut 24:00. Jeg gir ingen uttalelser før i morgen, skriver Sverre E. Koch i en sms til DN.

FRIKJENT. Advokat Sverre E. Koch i advokatfirma Thommessen.
FRIKJENT. Advokat Sverre E. Koch i advokatfirma Thommessen. (Foto: Gunnar Bløndal)

Tiltalen mot to Transocean-selskaper og Ernst & Young-rådgiverne Klaus Klausen og Einar Brask opprettholdes.

- Dramatiske konsekvenser

Morten Eriksen, førsteadvokat i Økokrim, har hatt 14 dager på å bestemme seg for om dommen skulle ankes.

- Hvorfor anker Økokrim?

- Hvis dommen blir stående, er det mye som taler for at skattelovgivningen, skatteavtalene med andre land og opplysningspliktene etter ligningsloven, i praksis har lite innhold på svært viktige områder.  Det er vanskelig å forstå at det kan være slik, og konsekvensene vil være veldig dramatiske, sier Eriksen.

- Når skattyter lager kunstige konstruksjoner av skattemessige grunner, blir det vanskelig for retten å avgjøre om det faller innenfor loven eller ikke. Dette vil avhenge av om man legger  til grunn kunstige formaliteter eller realiteter. Dette bør Høyesterett i siste instans ta standpunkt til.

- Har Økokrim tatt hensyn til belastningen for de tiltalte når dere har vurdert anken?

- Når man er uenig, kan det blir runder med anker, slik er systemet. Dette er en belastning alle som tiltales, eventuelt må utsettes for. Det er selvfølgelig uønsket, men vanskelig å unngå. Som regel er det også slik at de som tiltales har satt seg i en situasjon hvor det ikke er en fjern tanke at det man gjør, kan få konsekvenser.

For to uker siden gikk førsteadvokat i Økokrim Morten Eriksen på et totalt nederlag i straffesaken mot riggselskapet Transocean og tre av selskapets skatterådgivere. Samtlige tiltalte frifunnet på alle punkter, og Økokrim ble dømt til å betale de tiltaltes saksomkostninger på totalt 41 millioner kroner, i det som omtales som Norges-historiens største skattesak.

De tre forholdene som ankes, gjelder et utbytte fra norske Transhav As til et holdingselskap i Danmark i 2001, salg av Riggen Polar Pioneer i 1999 og påståtte brudd på regnskapsloven for konsernregnskapene til Transhav As i perioden 1997 til 2001.

For utbytteforholdet og Polar Pioneer-forholdet vektlegger Økokrim at tidligere rettsavgjørelser i sivile søksmål har kommet til motsatt konklusjon som Oslo tingrett kom til i frifinnelsen.

 

Har snakket med Økokrim

Som en del av straffesaken, har staten ved Finansdepartementet rettet erstatningskrav mot de tiltalte på nær 1,9 milliarder kroner.

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen (H) ønsker ikke å fortelle hvordan departementet har vært involvert i beslutningen om å anke.

- Denne saken har ennå ikke fått en rettskraftig dom, og inntil den foreligger, ønsker ikke Finansdepartementet å uttale seg, skriver Pedersen til DN i en post.

Jan Magnus, rettsdirektør i Skatteetaten, er noe mer meddelsom.

- Vi har hatt en dialog med Økokrim hvor vi har orientert om våre skatterettslige vurderinger i tingrettens dom, sier Magnus.

I en samarbeidsavtale mellom Skatteetaten og Økokrim, som DN har fått tilgang til, står det at  Skatteetaten «bør gis anledning til å uttale seg om hvorvidt dommer bør ankes». Dette har etaten likevel ikke gjort i denne saken, ifølge Magnus.

- Men når det gjelder erstatningskravet i saken, vil Skatteetaten foreta en selvstendig vurdering av ankespørsmålet. Dette er i tråd med samarbeidsavtalen Skatteetaten har med Økokrim.

 

Les også:Eva Joly anbefaler Økokrim å anke Transocean-frifinnelse (krever innlogging)

Håpet på avslutning

Leder av Advokatforeningens skattelovutvalg Bettina Banoun har tidligere advart Økokrim mot å anke. Like etter at Oslo tingrett avsa sin dom, uttalte hun i DN at Økokrim, Skatteetaten og Regjeringsadvokaten «har ødelagt livet til tre skatterådgivere i ni år».

- Saken er gammel. En ny rettsmaraton kan ingen være tjent med. Jeg håper prestisjen kan legges til side og at straffesaken kan avsluttes, sa Banoun, som forøvrig er advokat i Wiersholm.

Les også:

Full frifinnelse i Transocean-saken

Langer ut mot Økokrim, Skatteetaten og Arbeidstilsynet (krever innlogging)

Varsler offensiv mot multinasjonale selskaper (krever innlogging)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.