Riksadvokaten har fått kritikk for å ha vært treg med å igangsette granskning av Transocean-saken.

Det var bred enighet om at det var en skandale da Økokrim trakk saken etter 11 års etterforskning like før ankesaken skulle opp i januar. I første instans ble alle de tiltalte, tre rådgivere og riggkonsernet Transocean, frifunnet for medvirkning til grov skatteunndragelse. Opprinnelig var de tiltalt for å ha bidratt til at 11 milliarder ble unndratt beskatning.

Like etter at Økokrimsjef Trond Eirik Schea frafalt saken, oppfordret han Riksadvokaten til å igangsette en evaluering.

Skal ha kritisk distanse

Etter fire måneder er utvalget og mandatet klart, og Riksadvokaten har i samråd med Justisdepartementet avgjort at utvalget skal være uavhengig av påtalemyndigheten for å kunne ha kritisk distanse, også til Riksadvokaten som er fagansvarlig for Økokrim.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui, skal lede utvalget. Der deltar også sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud i Eiker, Modum og Sigdal tingrett, førsteamanuensis Morten Holmboe ved Politihøyskolen og advokat Finn Eide i Deloitte. Utvalget skal få tilgang til alle dokumenter i saken.

- Dette gleder jeg meg til. Det blir en spennende og interessant oppgave, sier Jon Petter Rui.

Bruker åtte måneder

Utvalget skal være klar med sin rapport i utgangen av februar neste år. Innen den tid skal de svare på om saken ble håndtert slik at man sikret tilstrekkelig styring, oppfølgning og god kvalitet i etterforskingen. Også Riksadvokatens rolle skal undersøkes. Utvalget skal svare på om Riksadvokaten burde og skulle foretatt seg mer for å sikre bedre fremdrift.

Konkret skal utvalget svare på:

- Saksinntaket, herunder beslutningen om at det var grunnlag for å iverksette etterforsking, og vurderingen av hvilke forhold etterforskingen og iretteføringen skulle rette seg mot

- Planlegging og styring av etterforskingen

- Tidsbruk og fremdrift, herunder fremdriften i avklaringer av mistanker mot den enkelte mistenkte/siktede

- Ressursbruken

- Teamarbeidet og den tverrfaglige tilnærmingen

- Påtalevedtaket

- Planleggingen og gjennomføringen av hovedforhandlingen

- Prosessen som ledet frem til at tingrettens frifinnende dom ble anket

- Samarbeidet med andre myndigheter

- Ledelsesmessig oppfølging

- Riksadvokatens rolle

 

Nok et utvalg igang

Denne uken nedsatte Justisdepartementet nok et utvalg, som skal vurdere alle særorganene i Politiet. Det vil ha god bruk for konklusjonene fra Rui-utvalget, og skal være klart våren neste år.

Ved årsskiftet ble antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12, men særorganenes rolle ble ikke tatt med i første runde.

Særorganene omfatter Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen.

Mest omstridt er Økokrim. Ikke minst etter frafallet av Transocean-saken, har mange uttalt seg kritisk til måten Økokrim jobber på, særlig at statsadvokater og etterforskere jobber sammen. Mange mener det for liten kritisk distanse når tiltaler tas ut.

Les også: Ennå ingen granskning dn+ (DN+)

Mottok 78 mill. i lønn og bonus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.