Det viser en undersøkelse blant landets nettselskaper som interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge har gjennomført blant 30 nettselskaper som til sammen dekker 2,2 millioner av landets strømkunder.

Undersøkelsen viser at i snitt vil nettleien gå opp 5,5 prosent i de områdene hvor det er varslet økning.

– Det er behov for store investeringer i strømnettet de kommende årene. Dette er viktig for å sikre en trygg strømforsyning over hele landet. Vi må blant annet ta høyde for mer ekstremvær, befolkningsvekst og nye forbruksmønstre når vi dimensjonerer nettet for fremtiden, forklarer næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Over halvparten at de rundt 85 milliardene som de lokale nettselskapene har planlagt å investere fram til 2026, vil gå til fornying av gammelt strømnett. I tillegg planlegger Statnett å investere rundt 45 milliarder kroner i sentralnettet – de store kraftlinjene som binder landet sammen.

– Når den store investeringsbølgen er over, forventer vi at nettleien vil falle igjen, sier Svartsund.

Medlemsbedriftene i Energi Norge står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker cirka 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.(Vilkår)