Rekruttering og utdanning av dyktige forskere er en viktig forutsetning for å nå regjeringens mål om å øke forskningsinnsatsen utover dagens nivå, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

Han vil neste år legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.

Vellykket ekstrainnsats
Opptrappingsplanen for forskerrekrutteringen for perioden 2001-2007 går nå ut, og Kunnskapsdepartementet har sammen med Norges forskningsråd bedt NIFU STEP vurdere resultatene av planen og behovet for videre satsing.

– Vi har fått 1.600 nye rekrutteringsstillinger, som er et imponerende høyt tall. Veksten har vært betydelig, sa Djupedal.

Likevel er målene om én prosent av BNP finansiert av det offentlige og næringslivet ikke nådd, og kunnskapsministeren skulle gjerne sett at norsk næringsliv satset mer på forskning.

– Men mangelen på stipendiater er en flaskehals. Derfor legger vi fram en ny stortingsmelding som skal ta for seg de videre behov som rekruttering, driftsutstyr, vitenskapelig utstyr, personell, bygninger og lignende, sa Djupedal.

Han kom samtidig med en invitasjon til forskersamfunnet om å delta i en dialog om innholdet og tenke igjennom hva som er realistisk å få til.

Ikke svartmale
Djupedal sa at rapporten fra NIFU STEP gir en god beskrivelse av hvor vi står. Men han ville ikke svartmale bildet.

– Vår regjering har økt forskningsbevilgningene med nærmere 2,4 milliarder kroner siden høsten 2005. Kapitalen i forskningsfondet er styrket med 24 milliarder kroner. Vi konkurrerer svært godt i EUs forskningsprogrammer, antall doktorgrader øker og gjennomføringsgraden øker, sa kunnskapsministeren.

Prosjektleder for rapporten Aris Kaloudis sa at vi ved utgangen av 2007 vil ha et underskudd på 660 doktorstipendiatstillinger i forhold til Opptrappingsplanen i Stortingsmelding 35 (2001-2007)

– Målet om 1.100 doktordisputaser per år synes realistisk og kan muligens nås allerede i 2010, sa Kaloudis. Det er særlig mangel på forskere innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Hver tredje pensjoneres
Forskerforbundets leder Bjarne Hodnevar glad for at rapporten fastslår omfanget av krisen.

– Vi skulle hatt 350 nye stipendiatstillinger i året, og har fått 200, sa Hodne.

Om få år vil vi få det store generasjonsskiftet i norsk forskning.

– Mer enn hver tredje forsker vil gå av med pensjon i løpet av en tiårsperiode. Det viser behovet for en ny rekrutteringsplan, understreket han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.