Nylig viste en studie fra Norges idrettshøgskole (NIH) at man får like god muskelbyggende effekt på lang sikt av å drikke et glass melk som å innta myseprodukter. Studien, som ble publisert i tidsskriftet Medicine and Science in Sports and Exercise, er del av et større prosjekt. Der er Tine meierier inne med finansiell støtte.

Forskningsrådet vil ha mer sponsing

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier at han på generelt grunnlag ikke har problemer med at næringslivsaktører støtter forskning ved offentlige institusjoner. Han understreker derimot at Forskningsrådet hilser oppdrag fra næringslivet velkommen i forskningsmiljøene. Og helst i større grad enn det som er vanlig i dag.

– Vi ønsker at kommersielle aktører skal støtte og samarbeide med forskningsinstitusjonene i større grad enn de gjør i dag. I Norge har vi nå et næringsliv som ikke er fullt så forskningsintensivt som vi ønsker, så håpet er at det skal bli tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene i tiden som kommer, dette kan bidra til å utvikle næringslivet og samfunnet, sier han.

Men samtidig påpeker Røttingen at et slikt samarbeid selvsagt fordrer noen viktige forutsetninger. Det må alltid legges til grunn i samarbeidet.

– Forskningsmiljøene må være helt fri for føringer fra de kommersielle aktørene de er sponset av. Forskerne må få designe studien akkurat slik de vil og de må få levere og offentliggjøre de resultatene de finner – uavhengig av hva de viser. Dessuten må det alltid være åpenhet om hvem som har finansiert studiene, sier den administrerende direktøren.

– Strenge krav til åpenhet

Forskningsrådet har ingen oversikt over hvor mange studier som er sponset av næringslivet, men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at næringslivet brukte 7,4 milliarder kroner i 2017 på innkjøpt forskning. Industrinæringene kjøpte forskningstjenester for 2,3 milliarder kroner, 18 prosent mer enn året før. Tjenestenæringene kjøpte FoU for 2,7 milliarder kroner, 6 prosent mer enn i 2016.

Røttingen viser til at det tidligere har vært en del bråk knyttet til kommersielle aktørers sponsing av forskning, og drar eksempler fra legemiddelindustrien. Der har det blant annet vært vist at medisinske studier som var finansiert av legemiddelfirma, i gjennomsnitt var mer positive til de nye legemidlene som ble testet enn det nøytrale studier var.

– Det skjeve bildet var gjerne knyttet til det at man ofte lot være å publisere funn som ikke var fordelaktig for den kommersielle aktøren. Men slik er det ikke lenger i dag, denne typen problemstillinger er ryddet opp i. I dag er det strenge krav til åpenhet rundt forskningen, blant annet må alle studier som settes i gang registreres i offentlige registre. Så jeg frykter ikke at dette vil bli en problemstilling vi kommer til å se igjen, sier han.

Samme funn uten meieristøtte

Truls Raastad, professor ved NIH, og en av forskerne bak studien om melk og mysepulver, sier at det har vært uproblematisk for dem at meierikjempen har bidratt til finansieringen av studien.

– Det som imidlertid er det viktige og grunnleggende i alle slike prosjekter er at sponsor ikke har noen rettigheter i forhold til resultatene og hvordan disse publiseres, sier han og legger til at de poengterer finansieringen i studien ved å opplyse om at meieriet ikke på noen som helst måte har vært involvert i oppbyggingen av studien, datainnsamlingen, analysene, tolkningene eller skrivingen av artiklene knyttet til studien.

Truls Raastad, professor ved Norges idrettshøgskole.
Truls Raastad, professor ved Norges idrettshøgskole. (Foto: Fartein Rudjord)

Melk- og melkeprodukter har tidligere blitt trukket frem som en god proteinkilde i forbindelse med muskelbygging, blant annet i en dansk studie fra Københavns Universitet og en større amerikansk kunnskapsoppsummering publisert i Proceedings of the Nutrition Society – begge gjennomført uten kommersiell finansiering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.